Nickerie.Net, woensdag 11 juli 2012


'NDP-plus coalitie staat op springen'

Paramaribo - Er heerst bepaald geen vrede tussen de coalitiepartners van het regiem-Bouterse. De Mega-Combinatie kan er in 2010 dan wel in geslaagd zijn een mega-coalitie te vormen en een president te kiezen, maar is er zeker niet in geslaagd het allemaal bij elkaar te houden. De eersteN die buiten de maat sprongen waren de BEP en Nieuw Suriname. Thans zijn de contouren van onvrede ook zichtbaar bij de partners ABOP en PertjajaH Luhur. En dat komt allemaal, omdat de NDP haar dictocratisch handelen binnen de coalitie maar niet kan laten. De NDP gaat ervan uit, dat ze de grootste partner is en haar wil te allen tijde zou moeten kunnen opleggen aan de kleinere partners.

Somohardjo heeft al bij herhaling aan Bouterse gezegd, dat zonder PertjajaH Luhur er niet langer geregeerd kan worden. Bouterse zou volgens Somohardjo ervan doordrongen moeten geraken, dat zonder meerderheid in DNA het afgelopen is met zijn regiem. Op het Onafhankelijkheidsplein tijdens de zogenaamde ‘’verzoeningsdag’’, waarbij men echt niet overging tot verzoening maar eerder conflict aanwakkerde met de oppositie en de Rooms-Katholieke Kerk stelde Somohardjo al glashard, dat zonder zijn steun (lees: Pertjajah Luhur) het gedaan is met de Mega-coalitie, waarbinnen de NDP zeer dominant wenst te zijn. En alsof dat niet genoeg was stelde Somohardjo een week geleden, dat Bouterse beter voor zijn Oso Dopifi dient te zorgen.

Ook Amafo van de ABOP maande Bouterse namens haar voorzitter aan zich aan de afspraken te houden. Wat voor afspraken dat zijn of waren is voor Keerpunt niet duidelijk. Bouterse is en blijft staatshoofd zolang de steun van Pertjajah Luhur en de ABOP er is. Dat schijnt Bouterse niet helemaal te beseffen, want de maatregelen die de NDP binnen de coalitie neemt zijn vaak niet in overeenstemming met de visie van de overige partners en dat zorgt voor grote spanningen. Bouterse en zijn NDP wensen de hoofdviool te spelen en alles wijst er op, dat men vindt dat men minder luidruchtige muziek wenst te tolereren van de coalitiegenoten. En juist dat steekt en wekt opstand. En de wrevel schijnt steeds toe te nemen en maakt het werken binnen een coalitie onmogelijk.

Geen wonder, dat er binnen het overheidsapparaat zoveel stagnatie die de ontwikkeling van het land op veel gebieden behoorlijk afremt. Het geklaag is dan ook binnen de gemeenschap alom hoorbaar. Tot op dit moment is er op het Minov geen directeur benoemd, omdat Pertjajah Luhur die functie wenst in te vullen na het vertrek van Robert Soentik.De NDP wenst daar een partijgenoot te plaatsen hetgeen Pertjajah Luhur niet zal pikken. Onderhuidse fricties manifesteren zich dan ook steeds meer en meer.

Aan de andere kant gaan er geruchten, dat de NDP ook al behoorlijk moe is van de coalitiegenoten Pertjajah Luhur en ABOP omdat die bij het minste en geringste het chantagemes op de keel van de NDP wensen te leggen. Het is dan ook niet vreemd, dat er nu reeds bewegingen waar te nemen zijn die veel lijken op het voorbereiden van vervroegde vrije, algemene en geheime verkiezingen voor volksvertegenwoordigende lichamen. De wrevel zit er in ieder geval goed in bij vooral coalitiegenoten. Somohardjo en Brunswijk hebben ook hun informanten in het veld en hebben ook reeds vernomen, dat men in hoge mate ontevreden is over de onvoorwaardelijke steun, die werd gegeven bij de aanname van de wijziging van de Amnestiewet. Heel wat volgelingen van

Somohardjo hebben reeds gesteld niet meer op Pertjajah Luhur te zullen stemmen wegens zijn steun aan de voormelde wet, die verdachten van de 8 decembermoorden straffeloos wenst te stellen. Voorts zijn er vele zaken, waar men zeer ontevreden over is. Wat nog het meest steekt is de dictatoriale wijze, waarop de president bepaalde zaken wenst door te drukken. Zaken, waar de coalitiegenoten het vaak genoeg helemaal niet eens over zijn. Dat men bij de NDP zoveel haast heeft om nu reeds een kandidaat aan te stellen voor Wanica zou een teken aan de wand kunnen zijn. Dat er grote wrevel is binnen deze politieke samenwerking staat voor Keerpunt als een paal boven water .

Jopie zei niet voor niets: ‘Wat niet bij elkaar hoort, zal ook niet bij elkaar blijven’.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / DE West

11-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics