Nickerie.Net, vrijdag 13 juli 2012


Nickerie zal vuilophaal en verwerking verbeteren

Nickerie - Nickerie wil dat vuilophaal en verwerking op commerciŽle basis plaatsvindt. Er is een enorme vervuiling en niet overal wordt vuil opgehaald. Scheiding van vuil staat ook hoog op de agenda van het district.

a72cfcd104ac847ec84487f13af045d5.jpgDe bijeenkomst in de Districtszaal over vuilophaal en de markt.

Het hoofd Civieltechnische dienst van het Decentralisatiebureau (DLGP) Martin Blenman, heeft zich samen met de districtscommissaris van Nickerie, Wedperkash Joeloemsingh, het District Management Team, districtsraads- en ressortraadsleden donderdag gebogen over het probleem. Blenman hield een presentatie over vuilverwerking in het algemeen. Adjunct districtssecretaris Joyce Toelsie van de afdeling Milieu hield een presentatie over de situatie bij vuilophaal en verwerking. Ook over de gang van zaken bij de markt gaf Toelsie een exposť.

Financiering mogelijk

Volgens Blenman is er financiering via de Inter-Amerikaanse ontwikkelingsbank (IDB) mogelijk voor vuilophaal en verwerking en voor rehabilitatie van markten. Het gaat om respectievelijk US$ 190.000 en US$ 240.000. Het doel van de bijeenkomst was om de visie te horen van de leidinggevenden in het district.

De districtraadsleden vinden dat vuilophaal en verwerking op commerciŽle basis moet plaatsvinden. Nickerie heeft net als de rest van het land veel last van zwerfvuil. Als iedereen verplicht is te betalen, zal de burgerij erop toezien dat het vuil wordt opgehaald. Er is een voorstel gepresenteerd om via het systeem van de Energie Bedrijven Suriname de huishoudens per maand een bedrag te laten betalen. Dit geld wordt dan gestort in het districtsfonds. Om dit bij wet te regelen moeten verordeningen geslagen worden door de districtsraad. Volgens Blenman zullen deze projecten reeds in 2013 in uitvoering komen.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

13-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics