Nickerie.Net, donderdag 19 juli 2012


Productiekosten rijstsector fors omhoog

door Beta Debidien, 18/07/2012

NIEUW NICKERIE - Het kost boeren grote moeite om rijst nog betaalbaar te houden voor burgers. Door stijgende brandstofprijzen zijn productiekosten per hectare fors toegenomen: van SRD 4.000 naar ruim 4.600. Harinandan Oemraw van deSurinaamse Padie Boeren Associatie is ongerust. Een situatie om ons echt zorgen over te maken, omdat de rijstsector steeds aan het verslechteren is. Vooral grondbewerking en de aanschaf van kunstmest stuwen de kosten omhoog. Samen kost dat de boer al meer dan SRD 2.200. Een ander probleem dat speelt is dat Oemraw niet weet tegen welke prijs de afgeoogste rijst kan worden afgezet. Hij rekent uit dat bij een opbrengst van gemiddeld vijftig balen van 79 kilogram per hectare, de kostprijs per baal op SRD 93 komt. Door de prijsontwikkelingen op de wereldmarkt denkt de voorzitter van de rijstboerenorganisatie niet dat verwerkers/exporteurs in staat zullen zijn de gewenste verkoopprijs van de boer te betalen.

We moeten werken aan verhoging van de productie per hectare, zodat de inkomsten bij de verkoop meer worden waardoor we uit de kosten kunnen komen. Maar dat blijkt ook een heel moeilijke opgave te zijnā'zegt Sewcharan Uday, landbouwer in de westelijkepolder. Hij denkt eerst dat de overheid met kostenverlagende maatregelen moet komen, zodat de investeringen enigszins terug verdiend worden en boeren het kunnen overleven in de sector. 'Aan het opgeven van ons beroep denken wij helemaal niet, want we hebben ook geen andere inkomsten om te kunnen voorzien in onze dagelijkse behoeften'. Uday hoopt dat in de komende weken er een verandering optreedt in positieve zin, zodat de prijzen ook omhoog kunnen gaan op de internationale wereldmarkt.

Internationaal onderzoek wijst uit dat in 34 ontwikkelingslanden rijst basisvoedsel bij uitstek is, niet alleen in AziŽ maar ook in Afrika en Latijns-Amerika. Hoewel slechts vier procent van de totale rijstproductie op de wereldmarkt terechtkomt, wordt er hard gevochten om dit kleine percentage. Het grootste deel van de geproduceerde rijst wordt lokaal geconsumeerd. Momenteel wordt minder dan vier procent van de gepelde rijst op de wereldmarkt verhandeld. Net als voor vele andere landbouwproducten betekent dit dat de wereldhandel een overschottenmarkt is. Een aantal landen voert daarbij een doelbewust beleid van overproductie om te kunnen exporteren.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

18-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics