Nickerie.Net, vrijdag 20 juli 2012


Nickerie Volks Partij roept regering op rijstsector voor ondergang te behoeden

Nickerie - Gelet op de situatie, waarin de padieproducenten thans zijn terechtgekomen waarschuwt de Nickerie Volks Partij (NVP) van Kries Brindaben Panday in een persbericht dat padieboeren naar alle waarschijnlijkheid, thans mogelijk hun laatste seizoen zijn ingegaan als producenten van padie. De politieke partij van Nickerie is van oordeel dat de overheid, wil zij dat Suriname zijn voedselproductie verhoogt en tot de voedselschuur van de Caricom wil behoren, niet langer lijdelijk kan toezien hoe met name de rijstsector zijn einde nadert.

Door de zware regens van de afgelopen tijd moesten padieboeren in bepaalde gebieden extra kosten maken om hun product uit het veld te halen. Op de foto zijn enkele werkers bezig zakken padie van het veld te sjouwen naar de hoofdweg. Doordat de dam slecht is kunnen de vrachtwagens niet de arealen inrijden.

De NVP vindt, dat de overheid met matregelen moet komen om aan deze situatie een einde te brengen en de boeren te verlossen van deze knellende banden. Vanwege het feit, dat de boeren al hun bezittingen in onderpand hebben moeten afstaan aan diverse bankinstellingen, en familie in Nederland niet langer bereid is een groot deel van de investeringen te dekken, zijn die thans voor hun financiering volledig afhankelijk van de padieopkopers (pelmolenaars). Volgens de NVP vindt de financiering door de molenaar plaats in de vorm van inputs (zaaizaad, kunstmest, bestrijdingsmiddelen, brandstof). Over het in natura verstrekte kapitaal is de boer 2,75% rente per maand verschuldigd aan de molenaar. Aangezien een seizoen ongeveer 3 maaden duurt is de boer dus 3 x 2,75% = 8,75% rente verschuldigd aan de molenaar over de aan hem verstrekte goederen. Uitgerekend over twee productieseizoenen, wat te vergelijken is met een jaar, is de boer 2 x 8,75% = 16,5% rente verschuldigd aan de molenaar. De verrekening van de kosten vindt volgens de NVP plaats door middel van de levering van padie door de boer aan de molenaar.

Door de afhankelijkheid van de molenaars zijn de boeren verplicht de padie te leveren aan de molenaars op basis van de door de molenaars te bepalen opkoopprijs. De NVP vindt, dat dit leidt tot een situatie van knechting en horigheid van de boeren. De NVP heeft volgens Panday concrete voorstellen hiertoe dat die in een ander verband aan de overheid zullen worden toegezonden.

Een extra probleem, dat de boeren thans ondervinden is volgens de NVP het feit, dat zij het door de overheid toegezegde incentief van SRD 130 per ha tot op heden niet hebben ontvangen, terwijl de inzaaiperiode ten einde loopt. Nu blijkt, dat het toegezegde incentief niet is begroot door de overheid, pleit NVP ervoor dat het incentief wordt begroot op basis van de reŽle kosten, die SRD 206 per hectare bedragen voor brandstof en dat bij uitbetaling wordt uitgegaan van dit bedrag.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / De West

20-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics