Nickerie.Net, vrijdag 27 juli 2012


Studenten woedend om verhoging inschrijfgeld universiteit

door Gilliamo Orban en Filia Enser, 27/07/2012

Paramaribo - “Ik ben kapot gebeld door studenten van de universiteit over de verhoging van het inschrijfgeld. Ook via sms en- Facebook uiten ze hun misnoegen”, jammert Faizal Abdoelgafoer, Millenniumdoelen- jeugdambassadeur. De universiteitstudent is fel tegen de verhoging van het schoolgeld.

Voor het komende schooljaar stijgt het bedrag waarschijnlijk van SRD 625 naar SRD 750. “We zijn echt verrast dat het inschrijfgeld plotseling is gestegen. Dit wordt zwaar voor bepaalde studenten. De hoogte van het bedrag is het salaris van sommige ouders”, klaagt Rajiv Ramsahai, Adek-student tevens jeugdparlementariër.

Goedkeuring Minov

Een bestuurslid van de universiteit bevestigt dat er een aanpassing komt. Door gestegen kosten is de universiteit genoodzaakt tot een verhoging van twintig procent. Dit door onder meer de uitbreiding van studiefaciliteiten. “Eigenlijk was het bedrag rond de SRD 790, maar dat kunnen wij studenten niet aandoen”, benadrukt het lid. Volgens informatie zijn de studentenbesturen op de universiteit op de hoogte gesteld van de aanpassing. De verhoging van het inschrijfgeld moet echter nog goedgekeurd worden door de minister van Onderwijs en Volksontwikkeling. “Maar ik heb vandaag gebeld met de administratie, die me heeft meegedeeld dat het schoolgeld SRD 750 is”, onthult Ramsahai. Hij fronst wanneer de krant hem confronteert met het relaas van het bestuurslid.

Teleurstelling

Volgens het lid verwachten de studenten juist dat het inschrijfgeld verlaagd zou worden. Vanaf volgend schooljaar is het onderwijs volgens het Minov immers gratis op de basisschool en het VOJ-onderwijs. “Bepaalde studenten zijn erg teleurgesteld, omdat hun ouders sparen om het schoolgeld te betalen. De minister van Onderwijs moet ingrijpen”, benadrukt de jeugdparlementariër. Hij weet dat studenten elk jaar ongeveer SRD 1.000 uitgeven aan het kopiëren van stencils.

Regeling

Maar volgens het bestuurslid krijgen de studenten een tegemoetkoming. Er is namelijk een regeling getroffen met de bank voor financiering. De universiteit wordt gesubsidieerd door de overheid. “Jaarlijks wordt een begroting ingediend, maar we worden steeds ingekort. Bovendien wordt dat ook niet altijd op tijd wordt overgemaakt”, klaagt het bestuurslid. Desgevraagd zegt Onderwijsminister Shirley Sitaldin niets af te weten van een verhoging. Ze heeft beloofd contact te maken met bestuursvoorzitter Ryan Sidin. Pogingen van dWT om de voorzitter te bereiken bleven vruchteloos.-.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

27-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics