Nickerie.Net, zondag 29 juli 2012


De droge infrastructuur in Nickerie

Nickerie - In een eerder artikel heb ik de noodzaak van waterschappen voor de aanpak van onder andere de droge infrastructuur in de rijstproductiegebieden benadrukt. Voor wat betreft het onderhoud van de (zand)wegen in de woongebieden zijn vooralsnog de desbetreffende ministeries van Openbare Werken, Regionale Ontwikkeling en Landbouw Veeteelt en Visserij belast. De aanpak van de infrastructuur was een van de voornaamste aandachtspunten van deze coalitie tijdens de verkiezingscampagnes alsook in de Regeringsverklaring en het Ontwikkelingsplan 2012 -2016. De situatie na twee jaren nieuwe regering is helaas niet verbeterd. De meeste onderhoudsprojecten die door deze ‘betere’ regering is uitgevoerd was al voorbereid of in uitvoering tijdens de Nieuw Front regering.

In de rijstproductiegebieden zijn er op twee projecten na, nauwelijks wegen aangepakt waaruit de betere en sterkere daadkracht van de nieuwe regeerders zou moeten blijken. In de Europolder Zuid en Uitbreiding Henar zijn er bijkans 10 tot 15 km wegen bezand. De rest van de wegen in deze twee polders zijn tot heden in dezelfde oorspronkelijke situatie gelaten. Het wegennet in de Nannipolder, Brutopolder, Europolder Noord, Middenstandspolders en andere belangrijke productiegebieden zijn verwaarloosbaar tot helemaal niet aangepakt. Worden wij door deze werkwijze de voedselschuur van de regio?

In de woongebieden zijn enkele asfalteringsprojecten van de vorige regering verder uitgevoerd. De huidige regering heeft tijdens de begrotingsbehandeling 2012 voor onder andere Nickerie een aantal kilometers asfalteringswerkzaamheden middels een nieuw project toegezegd. De realisatie hiervan is om onbekende redenen nog uitgebleven. Er is na 6 maanden weinig hoop. In de aanpak van de zandwegen zijn in enkele projecten die door de Nieuw Front regering in voorbereiding waren, enorme wijzigingen doorgevoerd in met name de hoeveelheid zand.

Het resultaat met betrekking tot het onderhoud van de zandwegen is ondanks deze bestellingen/aanbestedingen van grote hoeveelheden zand via het ministerie van Openbare Werken triest. De volgende gebieden zijn er getuigen van; Nationaalproject, Lachmanproject, grote delen van Van Pettenpolder, Wageningen, Wooncentrum Henar, Bastiweg en gaat u maar zo door. In deze gebieden ontbreekt elke vorm van structureel onderhoud. De vraag is: waar gaat het zand naar toe?.

L. Soerdjan

VHP DNA- Lid

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /GFC / Ingezonden

29-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics