Description: D:\Mijn Documenten\Mijn webs\WWW.NICKERIE.NET\News2008\00-logo-nickerie.net-news.gifNickerie.Net, vrijdag 03 augustus 2012


Badrisein Sital geeft Nasibdar van langs over bemoeienis met rijstsector

‘Iedereen wil kabeljauw vangen in de rijstsector’

Nickerie - ‘Iedereen gooit zijn hengel uit om een kabeljauw te vangen in de rijstsector’, zegt de coördinator van de rijstsector, Badrisein Sital, over de voornemens van John Nasibdar om leningen via het systeem van microkredieten te realiseren voor de rijstboeren. Nasibdar heeft nog geen contact met hem opgenomen. ‘Ik heb het via de media moeten vernemen.’ Sital zegt dat hij het een beetje beschaafd zou vinden indien hij als coördinator van de rijstsector formeel op de hoogte gebracht zou worden. ‘Waarschijnlijk heeft Nasibar goede bedoelingen met de rijstsector.’

Volgens Sital is het een individuele aangelegenheid van de rijstboeren om leningen te sluiten. Vooral degenen die voor het aangaan van leningen bij de lokale banken uit de boot zijn gevallen. ‘Misschien vinden zij het attractief.’ Maar volgens Sital moet niet uit het oog verloren worden dat de maximale leensom van SRD 6.000 slechts de kostprijs bedraagt van het beplanten van een areaal van anderhalve hectare padie. Hij vraagt zich af of het aangaan van deze lening voor de boeren, die boven de hoeveelheid van 5 hectare padie beplanten, wel rendabel is. ‘Het is de moeite niet waard.’

De coördinator suggereert verder dat de leningen via microkredieten bedoeld zijn als ruggensteun voor juist de kleine boeren. Zo moeten dan ook de mogelijkheden openstaan om tegen soepele voorwaarden geldbedragen te lenen. Hij wil geen waardeoordeel vellen. Deze vorm van lening kan een licht in de tunnel betekenen voor enkele rijstboeren. Echter, het is totaal aan de rijstboer gelegen om deze gelegenheid aan te grijpen. ‘Het is een vrijemarkt spel.’

Nickerianen plaatsen John Nasibdar in de zelfde categorie als Rashied Doekhie en Rabin Parmessar die van tijd tot tijd zogenaamd  voordoen als volksvertegenwoordigers en belangenbehartigers van het volk, terwijl in werkelijkheid zij niets anders doen dan Bouterse helpen om zijn privé belangen veilig te stellen, die vooral verworven zijn door criminelen activiteiten. Badrisein Sital heeft in de laatste maanden zich duidelijk gedistantieerd van het populistische NDP-beleid dat nu vooral lijkt gebaseerd te zijn op volksbedrog en loze beloften.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /DBS/ Fos Network

03-08-2012

Description: D:\Mijn Documenten\Mijn webs\WWW.NICKERIE.NET\News2008\00-2top.jpg

 

Description: D:\Mijn Documenten\Mijn webs\WWW.NICKERIE.NET\News2008\00-logo-nickerie.net-news.gif

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics