Nickerie.Net, vrijdag 03 augustus 2012


'Doorbraak in bananenkwestie ACP-EU'

Paramaribo - De bal ligt nu bij het Ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) en de Stichting Behoud Bananensector (SBBS) om met de Europese Unie in dialoog te treden over de financiering van enkele projecten die opgehouden worden vanwege onenigheid. De bananensector moet ongeveer 14 miljoen euro van de EU krijgen, maar slechts 9 miljoen kwam op tafel.

Door ingrijpen van parlementariërs die namens Suriname zitting hebben in het ACP-EU-parlement is de EU bereid weer aan de onderhandelingstafel te gaan. “Als parlement hebben wij ons werk gedaan en als het niet loopt, zullen we van de regering vernemen waar wij als parlement weer een bijdrage kunnen leveren”, zegt Rabin Parmessar.

De Surinaamse vertegenwoordiging bij het ACP-EU-parlement heeft kunnen realiseren dat alle bananenproducerende landen in het blok beter zijn gaan samenwerken om meer druk uit te kunnen oefenen op de EU, zodat die over de brug komt wat betreft toezeggingen in vooral de ontwikkelingssamenwerking op agrarisch gebied.

Aanvankelijk had Suriname een project van 17 miljoen euro ingediend, maar de EU bracht dat terug tot euro 9 miljoen. De berekening is opgevraagd door de Surinaamse parlementariërs die samen met hun deskundigen de cijfers nogmaals hebben doorgenomen en uiteindelijk kwamen op 14 miljoen euro. Met steun van de overige bananenproducerende landen binnen de ACP-groep is de EU bereid met nog meer geld in te komen, maar dat zal op regeringsniveau afgehandeld worden.

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /No Spang

30-07-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics