Nickerie.Net, zaterdag 11 augustus 2012


Santokhi: Regering Bouterse heeft 2 jaar verspild

Paramaribo - VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi zegt dat de coalitieregering van president Desi Bouterse de afgelopen twee jaar veel tijd heeft verspild. “Er is geen geen samenhang van beleidsinzichten onder de partners. De een weet niet wat de ander doet, terwijl er een te sterke concentratie van macht is geweest vanuit de NDP. Als de regering een eerlijke evaluatie maakt, zal ze tot de conclusie moeten komen dat er een zeer slecht beleid is gevoerd en dat zij liever haar mandaat kan teruggeven aan het volk”, zegt Santokhi in gesprek met Starnieuws.

4694e67e81618e486310f702f434a437.jpgDe VHP-voorman die ook parlementariër is, zegt dat is gebleken dat een heleboel beleidsplannen niet zijn uitgevoerd, ondanks de goedgekeurde begroting. “De meeste ministeries zitten op een ‘magere’ 4 of 6 procent”, beweert hij. Veel voornemens en beloftes zijn dus niet gehaald en waargemaakt. Dat komt volgens hem mede door de stijl van regeren waarbij de kerntaken van ministers worden beheerd door task forces en coördinatoren van de president. “Dit heeft voor enorme spanningen gezorgd.”

Geen respect voor rechterlijke macht

Volgens Santokhi heeft de regering zichzelf behoorlijk in de vingers gesneden door niet op een correcte manier om te gaan met de rechtsstaat en openlijk te demonstreren geen respect te hebben voor de rechterlijke macht. “Met de aangenomen amnestiewet is deze onafhankelijke poot van de republiek onderuit gehaald. De manier waarop de rechterlijke macht in het openbaar en in een geheime vergadering is besproken en bekritiseerd, zegt alles van het rechtsstatelijk gevoel van de regering”, legt Santokhi uit.

"Er zijn inderdaad wat problemen bij de rechterlijke macht, Maar die zouden op voorstel van de regering met het orgaan besproken moeten worden. Ik weet dat bij de rechterlijke macht hard wordt gewerkt aan uitbreiding en capaciteitsversterking. Het beschuldigen van deze macht door nota bene de wetgevende macht, die zelf van een laag kwalitatief gehalte is, is een dieptepunt”, meent de VHP-voorman.

Onbehoorlijk bestuur

Het ontslaan of de wacht aanzeggen van deskundige ambtenaren die niet behoren tot de coalitie, is een teken van onbehoorlijk bestuur, stelt Santokhi. Dit is het tegendeel van de belofte van president Bouterse dat de mens centraal staat en eenieder ongeacht politieke kleur zou worden ingezet. De regering heeft ook verzuimd haar belofte om samen te werken met sociale partners, na te komen.

Andere voorbeelden van onbehoorlijk bestuur zijn volgens Santokhi, dat vanuit de regering en vooral de president, geen antwoord wordt gegeven op brandende vraagstukken die vanuit het parlement worden aangekaart. “We hebben eigenlijk alleen op het vraagstuk rond gratieverlening antwoord gekregen. Niet op veiligheid, criminaliteit, de bouwsector, privatisering en andere vraagstukken. Het veiligheidsaspect is nijpend en er heerst een onveilig gevoel in samenleving, terwijl de verdeeldheid als maar toeneemt.”

Strategische fouten

De regering heeft ook strategische fouten gemaakt met haar buitenlands beleid en op macro-economisch gebied. “Daardoor is zij in conflict gekomen met internationale instituten, met de Europese Unie en mensenrechtenorganisaties.” Daarnaast is er geen beleid gemaakt voor Surinamers in diaspora. Het verbreken van de relatie met Nederland op diplomatiek niveau ziet Santokhi als een ernstige aderlating. Suriname had volgens hem nooit de ambassadeur in Nederland moeten verruilen voor een ondeskundige diplomaat.

De gemaakte fouten op macro-economisch gebied vertalen zich in de gedaalde koopkracht van de samenleving. “Er is geen sociaal evenwicht en er is sprake van een hoge inflatie ondanks de goede cijfers uit de mijnbouwsector en de verhoogde government take. De regering is doof voor het geklaag in de samenleving en blind voor de toenemende armoede. Het zogenaamde pakket van basisgoederen is ver beneden de werkelijke behoefte van de burger’, zegt de politicus.

Weinig positiefs

De regering kan ook niet plannen en voorbereiden, meent Santokhi. “Van de 18.000 woningen die zijn beloofd, zal de regering nu slechts 1000 realiseren. Dit komt door de slechte planning en voorbereiding en geen rekening houden met aspecten van financiering. Dit aspect heeft enorm geknaagd aan de kredietwaardigheid van de regering. Er is te veel beloofd en vrijwel niets gerealiseerd.”

Het weinige positieve dat de regering heeft gedaan ziet hij als een stuk voortzetting van Nieuw Front beleid. Daardoor kon volgens hem de Centrale Bank van Suriname een goede job doen en is de SRD ondanks waardedaling, stabiel gebleven. De enige wezenlijke prestatie van de regering is volgens Santokhi de verhoging van de Algemene Kinderbijslag en de Algemene Ouderdomsvoorziening.

Wilfred Leeuwin

Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

11-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics