Nickerie.Net, zaterdag 18 augustus 2012


Uitholling regering compleet met presidentiële beschikking

Paramaribo - De beschikking die door president Desi Bouterse is uitgegeven, voor het oprichten van een fonds voor de versterking van de constitutionele functie van de regering, is niets anders dan een complete uitholling van de raad van ministers (rvm). Oppositiefractieleider Radjkoemar Randjietsingh (Nieuw Front/VHP) zegt dat Bouterse hiermee een presidentiële staatsgreep heeft gepleegd. “Deze beschikking is een onding en volledig in strijd met de grondwet”, zegt Randjietsingh.

eea039b3a46612ba101cf5b556a4b76f.jpgDe NF-fractieleider heeft in het parlement, donderdag aangegeven dat het hier gaat om een verwerpelijke actie van het staatshoofd. Tegenover Starnieuws verduidelijkt Randjietsingh dat in de beschikking onterecht wordt verwezen naar artikelen in de grondwet om deze daad goed te praten. Zo wordt artikel 99 aangehaald, waarin staat dat de uitvoerende macht bij de president ligt. Volgens Randjietsingh geeft dat artikel slechts de bevoegdheden aan van het staatshoofd en niet wat hij moet doen. Ook de verwijzing naar artikel 110 waar de bevoegdheden van de president zijn opgesomd vindt de fractieleider misleidend. “In dat artikel staat nergens dat de president een fonds mag oprichten”, stelt hij.

Werken volgens begroting

Randjietsingh meent dat deze daad van Bouterse in strijd is met artikel 119 van de grondwet waar wordt aangegeven dat de raad van ministers het hoogste uitvoerend orgaan is van de regering. “Dit verandert niets aan de positie van de president. De raad van ministers is verantwoordelijk voor de uitvoering en de ministers moeten zich verantwoorden bij de president. De fractieleider zegt dat het creëren van een beschikking past in de taken van de raad, zoals die zijn opgesomd in artikel 122 van de grondwet.

Randjietsingh wijst er op dat de grondwet artikelen 140 en 156 duidelijk zijn over de uitgaven van de staat. Die moeten op de begroting voorkomen en niet met een beschikking worden gerechtvaardigd. De wet regelt ook de wijze van hoe de uitgaven moeten plaatsvinden. Randjietsingh benadrukt dat dit in de lijn is van wat hij noemt het missen van de doelmatigheid van besluiten en uitgaven bij deze regering. Iedereen heeft uitgaven, maar voor de staat zijn ze goed bij wet geregeld. De uitgaven van de regering Bouterse zijn ad hoc. Bij de vorige regering was er duidelijk een doelgericht uitgavepatroon”, meent Randjietsingh.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

17-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics