Nickerie.Net, dinsdag 21 augustus 2012


DNA voorzitter Jenny Simons inconsistent

Paramaribo - Het verbaast me ten zeerste dat de voorzitter van het parlement Jenny Simons, op de uitslag van de rechter wil afwachten in de kwestie Pokie en Adjaiso, om Albitrouw en Sampie toe te laten tot de DNA. De grote vraag die bij me rijst is: waarom heeft de parlementsvoorzitter Jenny Simons niet gewacht op het oordeel van de krijgsraad, in het decembermoordenproces alvorens de amnestiewet in behandeling te nemen?

Waarom heeft de voorzitter nu geen haast met het installeren van de nieuwe leden Albitrouw en Sampie? Kennelijk spelen er grote belangen in deze zaak en daarom wordt er een vertragingstactiek toegepast door de parlementsvoorzitter. Waarom had ze wel haast met de amnestiewet, welke met spoed in behandeling werd genomen en goedgekeurd? Hieruit blijkt duidelijk dat Jenny Simons inconsistent is bij het nemen van haar besluiten.

Moordenaars in bescherming

Met de spoedige behandeling en aanname van de amnestiewet is het duidelijk geworden dat de moordenaars van de decembermoorden in bescherming zijn genomen. Wie de moordenaars zijn weten we nog niet, de krijgsraad heeft nog geen oordeel hierover geveld. Feit is, dat de voorzitter van het parlement de hoofdverdachte Desi Bouterse en de medeverdachten van de decembermoorden in bescherming heeft genomen door tegen de wet te handelen.

Het is ook evident dat de moordenaars van de decembermoorden nog vrij rondlopen, ze zijn straffeloos gemaakt. De voorzitter vertoont ook dictatoriaal gedrag, want ze neemt de beslissingen in haar eentje, zij treedt niet in overleg met de overige parlementsleden. De parlementsvoorzitter zegt dat ze wacht op de uitslag van de rechtszaak af en wil geen voorbarige beslissingen nemen.

Waarom is ze dan voorbarig geweest in haar beslissing, om de amnestiekwestie in behandeling te nemen en niet afgewacht op de uitspraak van de rechter? Als voorzitter Jennifer Simons zegt dat zij zich houdt aan de wettelijke termijnen, is dat kolderiek. De CHS heeft het verzoek van BEP gehonoreerd om Diana Pokie en Waldi Adjaiso terug te roepen, dan dient het parlement daaraan uitvoering te geven.

De voorzitter handelt in strijd met de wet. Onlangs heeft ze in een interview gezegd dat we de wetten moeten gehoorzamen. Ik wil haar in herinnering brengen dat zij als voorzitter van het parlement bij de voordracht van de Desi Bouterse tot president de wet heeft geschonden.  De huidige president Desi Bouterse mocht geen president van Suriname worden omdat hij een handeling heeft verricht strijdig met de grondwet.

Artikel 92 van de grondwet van Suriname zegt: om tot president of vice-president te kunnen worden gekozen moet de kandidaat geen handelingen hebben verricht strijdig met de grondwet. En die handeling van Bouterse was de ordinaire staatsgreep van 25 februari1980. De oppositie heeft toen geen gelegenheid gekregen van de parlementsvoorzitter om tegen de ongrondwettelijke handeling van de coalitie te protesteren.   

Apart van dit onderwerp het volgende: Ik heb opgemerkt dat bepaalde media geen artikelen publiceren als er terechte harde kritiek geleverd wordt op het slechte beleid van de regering of personen. Ik heb het gevoel dat er bepaalde media aan zelfcensuur doen, dat kan de objectiviteit van de media schaden. De taak van de media is om de juiste informatie aan de gemeenschap te brengen en zaken niet te verdoezelen.

Ik ben ook geen voorstander van dat personen beledigd worden via de media, zoals Rashied Doekhie dat vaak doet. Zijn beledigende uitspraken worden vaak door de media gepubliceerd of uitgezonden.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

21-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics