Nickerie.Net, vrijdag 24 augustus 2012


VS-ambassadeur John Nay: Suriname moet democratische inborst tonen

23/08/2012

Paramaribo - Suriname moet zich op internationale fora en vooral binnen de Verenigde Naties minder onthouden van stemmen. Vooral bij issues waar verwacht wordt dat het voor stemt. Het land moet zijn democratische inslag internationaal meer laten gelden en niet bevreesd zijn andere landen voor het hoofd te stoten vanwege een bepaald stemgedrag. VS-ambassadeur John Nay constateert dat Paramaribo zich te vaak terughoudend opstelt.

Tijdens een lezing dinsdagavond bij het FHR Lim A Po Institute for Social Studies presenteerde de vertrekkende diplomaat de Amerikaanse visie op het buitenlandbeleid van Suriname. Hij ging daarbij ook in op de bilaterale betrekkingen tussen Paramaribo en Washington. Volgens Nay zijn de wederzijdse relaties tijdens de vorige en huidige regering sterk verbeterd. Er is meer samenwerking op vlak van gezondheidszorg, justitie, leger en economie. Maar ook op het gebied van veiligheid en de aanpak van vooral grensoverschrijdende misdrijven als drugsmokkel en witwassen wordt nauwer samengewerkt.

Ambassadeur John Nay heeft Suriname geprezen voor zijn leidersrol in de Caricom en Zuid-Amerika, maar vindt het stemgedrag minder.-dWT foto / Irvin Ngariman .

Witwassen

Nay prees de initiatieven van de regering om de nationale wetgeving wat betreft witwassen in lijn te brengen met de internationale regels en verdragen. Ook blies hij de loftrompet over de leidersrol die Suriname met het aantreden van de regering-Bouterse heeft genomen in de Caricom en Zuid-Amerika en het land zich daardoor internationaal sterk profileert. Hij is er van overtuigd dat het land een nog belangrijkere rol kan spelen in de regio en daarbuiten. De huidige regering heeft er voor gezorgd dat de Caricom internationaal nu meer erkend en gewaardeerd wordt.

Een van zijn belangrijkste aspecten waar mee gepronkt zou mogen worden, is de grote culturele diversiteit en cohesie onder de diverse bevolkingsgroepen. “Ik ben onder de indruk van de cohesie in de Surinaamse gemeenschap. Ik zie het land niet als een fragiele samenleving. Suriname moet niet terughoudend zijn om te zeggen dat het de wereld iets te bieden heeft”, luidt zijn commentaar.”Ik ben er van overtuigd dat Suriname het in de toekomst heel goed zal doen”, vervolgde de diplomaat.

Betrekkingen

Nay constateert dat zelfs na de regeringswisseling in 2010 de betrekkingen tussen Suriname en de VS uitstekend zijn gebleven. Waar nodig heeft hij als ambassadeur aan de bel getrokken. “Ook al was men het niet altijd eens met mijn zienswijze”, zei hij. Toch liet hij een waarschuwend geluid horen. De persvrijheid, hét fundament van de democratie, mag niet teloor gaan. Daarom is Nay ingenomen dat de bedreigingen en intimidatie van journalisten bij de introductie van de omstreden Amnestiewet, in zekere zin beteugeld zijn. Wat ook noodzakelijk is, stelde de ambassadeur is dat er altijd sprake is van een “heldere transparante overheid, een element dat cruciaal is voor de democratie. De samenwerking tussen de twee landen dateert vanaf 1790, toen de VS hier een consulaat opende.-.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / dWT

23-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics