Nickerie.Net, donderdag 30 augustus 2012


DNA zetel Rabin Parmessar in het geding

INGEZONDEN - Enkele weken geleden heeft DNA-lid Rabin Parmessar wereldkundig gemaakt, dat hij om privé redenen verhuist van District Paramaribo naar District Wanica. Hij ontkent min of meer dat er politieke redenen ten grondslag liggen. Maar politiek Suriname kan op zijn klompen aanvoelen dat naast de privé redenen ook hoogstwaarschijnlijk politieke motieven een rol spelen van zijn verhuizing. Hij geeft wel aan dat hij voor maximale zetelwinst in district Wanica wilt gaan. Maar kan en mag Rabin Parmessar tijdens de wedstrijd de spelregels aan zijn laars lappen? Hij geeft aan dat je minimaal 2 jaar in een District woonachtig moet zijn om als DNA-kandidaat voorgedragen te kunnen worden door jou politieke partij of politieke partijcombinatie.

Op dit punt heeft hij natuurlijk gelijk. Maar er zijn nog meer wetten en regels in ons kiesregeling opgenomen waarbij zijn tussentijdse verhuizing van District Paramaribo naar District Wanica consequenties heeft. Onze kiesregeling vertelt in Hoofdstuk “ HET BESLISSEN OVER DE GELDIGHEID DER LIJSTEN EN HET SCHRAPPEN VAN KANDIDATEN” Artikel 50 lid 3 sub d, het volgende: 3: In de volgende gevallen worden kandidaten van de lijst(en) geschrapt: d: indien een kandidaat voorkomt op een kandidatenlijst van een kiesdistrict dat niet het zijne is.

Met andere woorden: Rabin Parmessar heeft in 2010 als kandidaat bewilligt dat hij in District Paramaribo woonachtig was. Dit is een van de vereisten om zich kandidaat te mogen stellen voor een politieke partij. Natuurlijk zijn er ook andere eisen aan de kandidatuur verbonden, zoals de nationaliteit en de leeftijd van de aspirant-kandidaat. Onze kiesregeling vertelt verder in Hoofdstuk “ALGEMENE- EN STRAFBEPALINGEN”

Artikel 141 lid 3 het volgende: Wanneer een lid van De Nationale Assemblee of enig ander volksvertegenwoordigde lichaam een der vereisten verliest, houdt hij op lid te zijn van De Nationale Assemblee dan wel van het andere volksvertegenwoordigde lichaam.

Suriname heeft geen landelijk kiesstelsel (one men one vote) maar een districten kiesstelsel. Dus is het een vereiste dat je als voorgedragen DNA kandidaat uit je district komt, waar je ingeschreven en woonachtig bent. Het hoofdstuk Algemene- en strafbepalingen, artikel 141 lid 3 geeft helder en duidelijk aan dat als je een der vereisten verliest, (dus ook van district tussentijds wisselt), houd je op lid te zijn van De Nationale Assemblee.

Het is eigenlijk de taak van het Centraal Hoofdstembureau om actie te ondernemen. Als het Centraal Hoofdstembureau haar taak serieus neemt, dan zal zij dit geval tegen het licht moeten houden en waar nodig stappen moeten ondernemen. Het Centraal Hoofdstembureau zou Rabin Parmessar schriftelijk te kennen moeten geven dat hij vanaf de dag van zijn verhuizing van District Paramaribo naar District Wanica geen DNA-lid meer is. De eerst volgende kandidaat op de Mega-Combinatie lijst zou dan moeten bewilligen. Nu heeft District Paramaribo 16 DNA afgevaardigden en District Wanica 8 DNA afgevaardigden, terwijl de verhoudingen wettelijk 17 zetels om 7 zetels moet zijn.

Als het CHS geen stappen onderneemt, dan is elke (politieke) organisatie vrij om het Centraal Hoofdstembureau schriftelijk te vragen om hier een onderzoek naar in te stellen. Het CHS is dan verplicht dat alsnog te doen en de bevindingen met onderbouwingen terug te koppelen. Het is ook de taak van het CHS om periodiek alle DNA-leden tegen het licht te houden. De twee belangrijkste eisen zijn dat een DNA-lid de Surinaamse nationaliteit bezit en ingeschreven staat (met hoofdverblijf) in zijn/haar district.

Als bovenstaande bewering over Rabin Parmessar waar blijkt te zijn, dan zal de DNA na moeten gaan hoeveel keer er gestemd is in de DNA waar Rabin Pamessar lijfelijk aanwezig was en deelgenomen heeft aan stemmingen. Hoogstwaarschijnlijk zullen die stemmingen ongeldig verklaart moeten worden.

De politieke keus van NDP om Parmessar naar Wanica te laten verhuizen, is begrijpelijk. De huidige Assembleeleden van NDP, die district Wanica vertegenwoordigen, presteren benedenmaats. Ze zijn niet opgewassen tegen Chan Santhoki. NDP ziet de bui al hangen in District Wanica. Maar dat Rabin Parmessar het op wilt nemen tegen Chan Santhoki, getuigt van politieke kortzichtigheid. Die strijd wint Parmessar nooit. Trouwens Chan Santhoki is geen sparringpartner van Rabin Parmessar.

Als het Centraal Hoofdstembureau aan de verhuizing van Rabin Parmessar geen consequenties verbindt, dan zou Chan Santhoki politiek strategisch naar Paramaribo moeten verhuizen. Dan is de strijd evenwichtiger. Dan mag Desi Bouterse het opnemen tegen Chan Santhoki. Tegelijkertijd zou bijvoorbeeld Ganeshkoemar Kanhai naar Wanica moeten verhuizen. Laat Rabin Parmessar het dan met Ganeshkoemar Kanhai in Wanica uitvechten.

Maar laten we niet vooruit lopen en laten we kijken wat het CHS in deze kwestie te vertellen heeft. We gaan ervan uit dat het CHS een onafhankelijk orgaan is en niet politiek gelieerd is, aangezien de President van Suriname de leden van het CHS benoemt en ontslaat. (Ashwien Sewnaik) ashwien.sewnaik@live.nl

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

30-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics