Nickerie.Net, donderdag 30 augustus 2012


Speciale fonds kabinet Bouterse voedingsbodem voor presidentiele corruptie

Met het instellen van een speciaal fonds “ter ondersteuning van de constitutionele functie van de regering” heeft president Bouterse, voor de zoveelste keer een handeling gepleegd die indruist tegen de grondwet. Het lijkt erop alsof we een tweede regeringskabinet hebben in dit land, namelijk “Het informeel kabinet Bouterse” dat verregaande bevoegdheden heeft. De hele zaak wordt onduidelijk voorgesteld, de regering doet duidelijk aan mystificatie. Dit speciale fonds karakteriseer ik als een “geheim fonds tevens privé centrale bank” van de president, waarbij hij geen verantwoording hoeft af te leggen van de gedane uitgaven. De ingreep van president Bouterse lijkt ook op een kapitaal coup. Het parlementslid Randjietsing spreekt van presidentiële staatsgreep, terwijl partijgenoot Asis Gajadin de instelling van het fonds een administratieve coup noemt

Met het instellen van dit speciale fonds, is niet alleen de vice president, maar ook de ministers en het parlement buitenspel gezet. De president doet maar wat hij wil. De andere coalitie- partners hebben niets in de melk te brokkelen. Ze moeten met lede ogen toezien hoe president Bouterse alle macht naar zich toetrekt. Bovendien wordt onze zwakke democratie om zeep geholpen door de ongrondwettelijke handeling van president Bouterse.

Dit speciale fonds refereer ik aan de privé rekeningen van ex-president Jules Wijdenbosch en wijlen vice president Pertaab Radhakishun, waarbij ze nooit verantwoording hebben afgelegd van de gedane uitgaven. Derhalve zal het “Informeel Kabinet van Bouterse” ook geen verantwoording afleggen aan het volk.

Naar het laat aanzien zal het “Informeel kabinet Bouterse” volgend jaar uit het speciale fonds, wederom het Kwakoe Festival financieren. Zal ook het salaris van de toekomstige directeur van het AZP en het huur of de aankoop van de Surinaamse Ambassade in Parijs uit het speciale fonds betaald worden? Worden de gelden in de kwestie Surpost ook uit het speciale fonds betaald? Dit speciale fonds is een voedingsbodem voor corruptie.

De samenleving vraagt zich af waarom een speciaal fonds is ingesteld? Welke personen gaan dit speciale fonds bemensen en controleren. Welke uitgaven zullen uit dit speciale fonds gedaan worden? Wellicht kan “Het informeel Kabinet van Bouterse” ons daarop antwoord geven. Tot nog toe is de transparantie van dit speciale fonds zoek. Is dit openbaarheid van bestuur?

In één van mijn artikelen heb ik reeds aangegeven dat de huidige regering het desastreuze beleid uit de periode 1996-2000 continueert. Tijdens de verkiezingscampagne van mei 2010 hield Desi Bouterse de kiezers voor dat de vorige regering een slecht beleid uitvoerde en bovendien corrupt was. Die opmerkingen van Desi Bouterse waren totaal misplaatst.

De samenleving had verwacht, dat bij het aantreden van de huidige regering, zij de corruptie zou aanpakken, niets is minder waar. De zogenaamde schoonmaakactie is uitgebleven, zij durft niet eens de anti-corruptiewet in te dienen. Een gezegde luidt als volgt: nieuwe bezems vegen schoon. Echter vegen de  nieuwe de bezems van deze regering alleen maar vuil.

In de twee jaren dat de regering van president Bouterse aan de macht is, heeft deze zijn 'loyalisten' geposteerd op sleutelposities bij de overheid en daaraan verwante bedrijven. Ook de militaire top is “gezuiverd”. Hoogopgeleide kaderleden zijn weggepromoveerd en vervangen door protegés van de president die niet eens over de nodige ervaring en opleiding beschikken.

Bij het Korps Politie Suriname staat hetzelfde te gebeuren. Ex-minister van Justitie en Politie Santokhi heeft groot gelijk om zich zorgen te maken om het huidige mutatiebeleid, dat bij het Korps Politie Suriname (KPS) wordt uitgevoerd. Hij merkt op dat hoogopgeleid kader plaats moeten maken voor anderen die niet berekend zijn voor hun taken.

Volgens ex-minister Santokhi moet het mutatiebeleid beter ingericht worden en wel op basis van competentie van personen. Voordat de hoogopgeleide officieren gemuteerd worden, moeten ze eerst in de gelegenheid gesteld worden om de opvolger op te leiden, zodat die persoon het kan overnemen. Ex- minister van JUSPOL Santokhi zegt verder dat elk korps een mutatiebeleid moet hebben, maar dat het goed ontwikkeld moet zijn.

Ergens bekruipt mij het gevoel, dat het huidige mutatiebeleid niet wordt bepaald door het Korps Politie Suriname maar door “Hogerhand”. Volgens een bron worden de ervaren en goed opgeleide officieren van een bepaalde etnische groep gemuteerd. Kennelijk is de regering niet gesteld op deze pottenkijkers.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden I. Naipal

28-08-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics