Nickerie.Net, vrijdag 07 september 2012


Boerenorganisaties ontevreden over resultaat gesprek LVV

Nickerie - De Surinaamse Padieboeren Associatie (SPBA) en de Vereniging van Padie Producenten (VPP) zijn ontevreden over het resultaat dat het gesprek met minister Hendrik Setrowidjojo van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) heeft opgeleverd.

2451f216d2bab4705ee8e51d5821195c.jpgDit zeggen de voorzitters Harrinandan Oemraw (SPBA) en Bramdew Rampedarath (VPP) aan Starnieuws. De voornaamste reden hiervoor is dat er volgens hen geen besluiten zijn genomen, maar slechts gesprekken gevoerd zijn. Oemraw en Rampedarath vinden het erg dat er niks gedaan wordt aan de lage opkoopprijs en de steeds maar stijgende benzineprijzen. “De afschaffing van de governmenttake op de diesel zou echt een uitkomst zijn. De minister is voorstander hiervan, maar de overheid moet hiervan werk maken. De dure brandstof is moordend voor de agrarische sector. De incentive zal volgens de minister uitgekeerd worden, maar dag en datum is niet vastgesteld. Het kan dus ook volgend jaar zijn”, meent Oemraw.

Ultimatum van een week

Rampedarath merkt op dat de VPP een afwachtende houding van een week zal nemen. “Indien er geen veranderingen komen dan zullen we ons richten tot de president. De gehanteerde opkoopprijs van tussen de SRD 60-65 is ver beneden de kostprijs. Hoe zal er op deze manier ontwikkeling komen? We kunnen elke dag praten en vergaderen, maar als de daden wegblijven dan zijn we even ver van huis”, stelt Rampedarath.

Het Agrarische Krediet Fonds (AKF) is uitgebreid besproken met beide boerenorganisaties. Besloten is om een rentevoet van 6.75 procent te hanteren en dat er maximaal SRD 500.000 geleend kan worden, indien de landbouwer genoeg middelen daartoe heeft. Het AKF is bedoeld om kleine en middelgrote bedrijven te voorzien van aantrekkelijke kredieten en is opengesteld voor alle agrarische subsectoren.

Wanita Ramnath

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

07-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics