Nickerie.Net, zaterdag 08 september 2012


Media belangrijk bij terugdringen su´cide

De media kunnen helpen om su´cide terug te dringen of deze juist te bevorderen. De manier waarop verslag wordt gegeven, heeft invloed hierop. Verantwoorde verslaggeving kan helpen om su´cide een halt toe te roepen.

04eeb1c3b990c052753bd348986dedfe.jpgDirecteur Marthelise Eersel van Volksgezondheid, overhandigt een lijst met richtlijnen aan Edward Troon, ondervoorzitter van de Surinaamse Vereniging van Journalsiten.

De stichting Swarnapath en het ministerie van Volksgezondheid hebben vandaag in een workshop met journalisten de rol van de media bij terugdringen van su´cide, uitvoerig besproken. Jaarlijks sterven er meer dan 100 mensen door zelfdoding. Dit aantal is veel meer dan personen die in het verkeer omkomen of aan Aids sterven.

Zorgwekkende cijfers

De arts Widya Punwasi, voorzitter Stichting Swarnapath/Mind Console Center, zegt dat de su´cidecijfers hoog liggen. In 2008 was het aantal 148, in 2009 bedroeg dit 138, in 2010 waren er 137 gevallen en het afgelopen jaar zijn 127 su´cide gevallen genoteerd. Het district Paramaribo telt de meeste su´cidegevallen.

Punwasi merkt op dat gemiddeld 67% van de mensen die hun leven vroegtijdig beŰindigen, mannen zijn en vaak de kostwinner zijn. De gemiddelde leeftijd is 38 jaar, hetgeen verlies van arbeidsproductieve jaren betekent. Punwasi deelt mee dat er nog geen nationaal programma voor preventie van su´cide is ontwikkeld en dat zelfdoding in veel gevallen te voorkomen is. Het laatste blijkt uit het onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie, WHO.

Richtlijnen media

Voor su´cide preventie zijn er WHO-richtlijnen voor de media, benadrukt Nensy Bandhoe, secretaris Stichting Swarnapath/Mind Console Center. Gevraagd wordt om berichten over dit onderwerp op de binnenpaginaĺs te plaatsen en de woorden Ĺzelfmoord en su´cideĺ te vermijden in de krantenkoppen. Alle mediahuizen zullen de regels meekrijgen en de journalist die zich het meest hieraan zal houden, zal in de prijzen vallen.

Aangegeven is dat kranten meer invloed hebben op het su´cidaal gedrag van personen. Dit zegt Marthelise Eersel, directeur van Volksgezondheid. Dit komt, omdat het nieuws op de radio en tv korter en vluchtig is. Eersel vindt dat er een betere communicatie moet zijn tussen de gezondheidswerkers en de media. Er moet meer oplossingsgericht gewerkt worden, zodat kwetsbare personen geholpen kunnen worden.

Su´cide kent tal van oorzaken en de meeste gevallen zijn te verhelpen. Het is altijd raadzaam om deskundige hulp te zoeken bij Mind Console Centre, Psychiatrisch centrum Suriname, psychologen en psychiaters.

Wanita Ramnath

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

08-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright ę 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics