Nickerie.Net, vrijdag 14 september 2012


Nieuw Front verwijt regering onwettige occupatie toe te staan

Paramaribo - Nieuw Front vindt onwettige occupatie van gronden van derden ontoelaatbaar. “Behoorlijk bestuur vereist van de regering een spoedig ingrijpen in de schendingen van rechten van derden enerzijds en de oorzaken die geleid hebben tot dergelijke houding op te doen sporen en die aan te pakken”. Dit zegt de Nieuw Front-fractie in De Nationale Assemblee in een uitgegeven verklaring.

7b47f55d21713915ad05ecf2ca82913a.jpgDe fractie wijst erop dat de grondwetgever goed en duidelijk heeft vastgesteld, dat de republiek Suriname een democratische staat is, gebaseerd op eerbiediging en waarborging van fundamentele rechten en vrijheden. Het is van groot belang dat deze waarde onder alle omstandigheden gerespecteerd wordt, zeker door politici.

Treedt niet op Een van deze fundamentele rechten is het recht van eenieder op gelijke aanspraak op deugdelijke bescherming van zijn persoon, rechten en goederen. Het Nieuw Front benadrukt dat de grondwetgever heeft willen voorkomen dat door het wegvallen van de bescherming van rechten, omstandigheden ontstaan waarin burgers hun rechten niet meer kunnen uitoefenen, waardoor het vertrouwen in ons rechtssysteem wegvalt en chaos ontstaat.

In de verklaring wordt aangehaald dat in de regeringsverklaring staat dat misdrijven niet alleen integraal, repressief maar ook preventief zal worden aangepakt. Het Nieuw Front merkt op dat de regering niet optreedt bij wilde occupatie om de samenleving voldoende en continu te beschermen tegen de heersende inbreuken op rechten.

Plicht regering “Het is de regering, die de plicht om heeft te zorgen, dat deze rechtsbescherming te allen tijde in voldoende mate aanwezig is, zonder onderscheid van welke aard ook en voor een ongestoord genot van rechten van elke burger. Het is ook de plicht van de regering om de voorzieningen te treffen dat de leefbaarheid van haar burgers gegarandeerd wordt. Verder is het gebleken dat de regering blijft toekijken en niet handelt. Ook de werkarmen van regering kijken toe hoe burgers van hun rechten worden beroofd en treden niet zoals ze verplicht zijn te doen”, stelt de fractie.

Het Nieuw betreurt deze handelwijze van de regering en doet een dringend beroep om haar gemanifesteerde handelwijze te verlaten en om onmiddellijk een beleid ter bescherming van samenleving in te zetten, in het belang van rust, orde en ontwikkeling.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

14-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics