Nickerie.Net, maandag 17 september 2012


Reactie WINgroep en ACS onderzoek su´cide Nickerie

Nickerie - Afgelopen maandag berichtte uw medium over resultaten van het onderzoek dat vier Nederlandse studenten in opdracht van de Unie van Surinaamse Vrouwen verricht hebben over de oorzaken van su´cide. Het onderzoek richtte zich op Hindostaanse meisjes en vrouwen die woonachtig zijn in Den Haag en in Nickerie. Hoewel de WINgroep noch de Associatie van Counselors in Suriname (ACS) betrokken zijn geweest bij dit onderzoek en ook het eindrapport (nog) niet ontvangen hebben, permitteren wij ons toch maar een eerste reactie te geven. Wij kunnen ons vinden in de zevental punten die de onderzoekers opsommen over de mogelijke oorzaken die een rol kunnen spelen bij su´cide. Echter, het wekt de suggestie dat dit de eerste keer zou zijn dat oorzaken van su´cide onderzocht en gepubliceerd worden. Interessant is dat het dezelfde opsomming is die reeds jaren geleden - na jarenlang door ons verricht onderzoek - middels diverse artikelen door ons gepubliceerd is.

205a58e757fbdba9a9bd8a96cdc9b3a9.jpgDe WINgroep is een NGO die reeds jaren werkzaam is in het district Nickerie en die veel activiteiten ontwikkelt voor de kwetsbare groepen. Een van de activiteiten is het opzetten en uitvoeren van een driejarige counselorsopleiding op HBO-niveau i.s.m. de RINO uit Amsterdam en de Inspectie van Onderwijs te Nickerie. Het doel was om vooral onderwijzers en docenten te professionaliseren in het herkennen van de signalen bij jongeren en hulpverlening op te starten.

De afgelopen jaren heeft de WINgroep vijfentwintig counselors opgeleid die werkzaam zijn op de diverse scholen in het district en bij de WINgroep. Vier keer per jaar krijgen de counselors nascholing en zijn er diverse intervisie momenten. Op vele scholen hebben docenten die de counselorsopleiding gevolgd hebben uren vrij gekregen om kinderen en jongeren met problemen te counselen. Bij de WINgroep is vanuit het Ministerie van Onderwijs een jeugdcounselor gestationeerd die naar die scholen gaat waar geen counselor aanwezig is. De aanbeveling uit het rapport dat er in het district een opleiding maatschappelijk werk komen moet, is gezien het bovenstaande een ietwat bijzondere aanbeveling en waaruit blijkt dat de onderzoekers de sociale kaart van Nickerie niet kennen. Wij betreuren het ten zeerste dat noch de studenten noch de Unie van Surinaamse Vrouwen met ons contact opgenomen hebben, niet voor, niet tijdens en niet na het onderzoek.

Reeds jaren wordt er door diverse actoren in Nickerie in eendrachtige samenwerking onderzoek verricht, data bijgehouden en hulpverlening gegeven. Het zou de Unie van Surinaamse Vrouwen gesierd hebben als zij tenminste voor de publicatie van het onderzoek e.e.a. met de diverse organisaties in Nickerie besproken zouden hebben. Het zou niet alleen recht gedaan hebben aan al die Nickerianen die zich intensief bezighouden met dit geweldig moeilijke vraagstuk maar ook zouden diverse storende fouten voorkomen hebben kunnen worden.

namens de WINgroep en de ACS te Nickerie Rob Mooij, co÷rdinator WINgroep Nickerie

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

16-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright ę 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics