Nickerie.Net, woensdag 26 september 2012


Boerenorganisaties zijn huichelactige optreden van Doekhie beu

NIEUW-NICKERIE - Volgens een bericht van dWT verschilt de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) van mening met Rashied Doekhie die beweert dat de president niet nodig is voor het oplossen van de problemen in de rijstsector. “President Desi Bouterse is wel nodig voor het oplossen van de problemen van de totale rijstsector in Suriname”, zegt Harinandan Oemraw, voorzitter van de boerenorganisatie. Nu de het blijkt dat de NDP regering niet in staat is de problemen van de padieboeren op te lossen en zelfs heeft verergert, probeert Rashied Doekhie door alle bochten heen wringen om het gezicht van zijn 'Baas Bouterse' te redden. De padieboeren hebben echter al lang door dat deze NDP regering vooral schittert met lose beloftes en onkundigheid. Praatjes van Doekhie werken vooral al pekel op de diep geslagen wonden als gevolgd van het wanbeleid van de huidige regering.

Volgens hem heeft de SPBA na het aantreden van de regering Bouterse/ Ameerali bij verschillende gelegenheden duidelijk aangegeven welke maatregelen er genomen moeten worden om de rijstsector gezond en aantrekkelijk te maken. Daarbij heeft de SPBA begrip getoond voor het feit dat een nieuw aangetreden regering de tijd nodig heeft om zaken op orde te stellen.

“Onze aanbevelingen zijn bekend bij de president, de DNA en zeker ook bij het DNA-lid Doekhie”, zegt Oemraw. Boeren zijn voldoende ontwikkeld om het onderscheid te maken tussen drogredenen als gebrek aan eenheid om niet te voldoen aan de behoeften van de sector en zo te pogen de discussie op een dwaalspoor te bregen. De SPBA constateert dat er geen beleid is ten aanzien van de rijstsector die op welke wijze dan ook de door de regering gemaakte projecties naar productievergroting waar kan maken.

Daden

Het onlangs door het ministerie van Landbouw Veeteelt en Visserij (LVV) uitgegeven ‘Beleidswitboek Rijst’ vol zaken die evident zijn, brengt daar geen enkele verandering in. “Boeren willen daden zien”, benadrukt Oemraw. “De discussies en beschuldigingen over en weer tussen LVV, het Rijstorgaan en politici over de beloofde doch nooit betaalde incentives van ongeveer SRD 3 miljoen aan de padieboeren het afgelopen seizoen, accentueren en bevestigen ons vermoeden dat er gebrek is aan beleid.

Daarboven getuigen die van weinig zelfrespect waar de padieboeren de dupe van zijn. Intussen is het verschil in kostprijs en verkoopprijs van de padie drastisch vergroot en lijkt dit probleem een ver van mijn bed kwestie voor onze regering.”

De SPBA handhaaft daarom haar verzoeken aan het staatshoofd om ingrijpen en gezamenlijk te komen tot structurele en duurzame oplossingen. Oemraw weet nog niet of de SPBA ontvangen wordt wanneer de president op 1 oktober in Nickerie zal zijn voor de opening van een muloschool te Henarpolder.-.

Nieuw excuus van Doekhie

Rashied Doekhie heeft inmiddels via de lokale media laten weten dat de toegezegde incentives niet meer komt omdat dit te fraudegevoelig zou zijn. De Nickeriaanse boeren zijn niet vergeten dat in de kunstmest affaire rond de zogenaamde goedkope 'Kunstmest deal' Doekhie samen met Manglie de boeren flink hebben opgelicht. Het is daarom erg bitter voor de boeren dat ineens Rashied Doekhie fraudegevaar als excuus gebruikt om niet met de toegezegde incentives over de brug te komen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ dWT/ Fos Network

25-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics