Nickerie.Net, zaterdag 29 september 2012


Makka: “Schrijvers jaarrede houden president voor de gek, liever universiteit”

Paramaribo - Vrijdag gaf Robby Makka een eerste reflectie op de jaarrede en financiële nota 2013. Op verzoek van DBS gaat hij nader in op de gepresenteerde jaarrede. Volgens Makka is het ongekend dat een jaarrede geen titel heeft. ‘Die van 2010 was ‘Kruistocht tegen corruptie’ , 2011 ‘Actie en prestatie’ (doe-jaar) en nu titelloos. Dit lijkt op bang zijn, teleurstelling en excuus. Deze is een “bange jaarrede”. Men wil nu schuilen, het is een “schuilbegroting”.  Men dokt om de teleurstelling in excuus te vertalen.’ Makka meent dat zelfs het MOP 2012-2016 in zijn laatste pagina meer concrete stappen en taakstellingen heeft benoemd. “Ik geloof dat men redeneert: ‘we moeten wat zeggen conform de grondwet, dus schrijven even 26 pagina’s op’.”

Makka analyseert dat een aantal zaken niet klopt. Hoe kan de begroting maar een sprong maken van 350 miljoen onder de huidige macro-economische cijfers?

BBP 2012 SRD 16 miljard
BBP per capita SRD 27.500
Handelsbalans USD 429 miljoen (+)
Economische groei Ongeveer 4,5%
Staatsschuld 27,5% van BBP
Deviezenreserve USD 950 miljoen

 ‘Met deze cijfers en de potentie zou je een andere economie moeten en kunnen hebben. Er is sprake van booming, maar het wordt een “kromme boom”.’  Volgens Makka zijn de kernwoorden van de jaarrede (‘stimuleren’, ‘produceren’ en ‘investeren’) geen kernwoorden maar werkwoorden die regulier en normaal thuishoren in een proces. Makka zegt dat de balans van CBvS er prima uitziet voor een proces en productbegroting en voor een gedegen “sociaal contract”. ‘Hoe kunt u het kernwoord ‘investeren’ noemen als de Investeringswet er niet is? Hoe kunt u “produceren” noemen als uw uitvoeringscapaciteit zo laag is? Hoe kunt u “stimuleren” noemen als het fiscaal stelsel niet hervormd is en zoveel mensen nog onder de armoedegrens leven?’

Makka verwijst ook naar het urgentieprogramma met daarin de volgende punten: ‘Arbeid en inkomen voor iedere burger’, ‘woning voor elk gezin’, ‘voor ieder kind bereikbaar en goed onderwijs’, ‘subjectsubsidie’, ‘naschoolse opvang voor bijkans 100.000 leerlingen inclusief voeding, sport, huiswerkbegeleiding, sociaal maatschappelijke begeleiding en medisch controle’, ‘ruime aandacht voor seniorenburgers’, ‘verdere verhoging van Algemeen Kinderbijslag en Algemene Oudedagsvoorziening’, ‘nutsvoorzieningen (water en licht ) voor huishoudens die daarvan verstoken zijn’, ‘voorkomen en bestrijden van de criminaliteit’ en ‘sportontwikkeling met het accent op jeugdsport’. Volgens Makka zijn deze punten geen urgentiezaken maar plichtplegingen van de Staat. Ze staan min om meer in de Grondwet en MOP. ‘Voor woning wordt tekort aan grond als excuus gebruikt. RGB is na 2 jaar niet eens geordend nota bene na 2 ministerswisselingen. Gronden voor woningbouw zijn er niet, maar RGB wordt beheerd door de Staat. Op 1e levensbehoeften wordt objectsubsidie toegepast en er wordt gesproken over subjectsubsidie. Men kon op “balkon zitten zonder dievenijzer”, maar lees maar de kranten over berovingen. Water en licht zijn geen urgentie maar “staatszorg nummer 1”, belangrijker dan 1e levensbehoefte.’ Volgens Makka heeft dit geschreven succes “straks weer valkuilen” en zijn er nieuwe zondebokken te zoeken. ‘De jaarrede kan in 2013 beter door de universiteit worden geschreven, want deze is nu verre van realistisch, het heeft geen veerkracht: geen “veer”en ook geen “kracht”.’

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ DBS

28-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics