Nickerie.Net, vrijdag 28 september 2012


Per capita inkomen zegt niks over inkomensverschillen

Paramaribo - VHP-voorzitter Chandrikapersad Santokhi Ferdinand Welzijn, voorzitter van de Vereniging Surinaams Bedrijfsleven en Suriname Business Forum, én Chandrikapersad Santokhi, leider van de VHP/coördinator van het Nieuw Front, vinden dat het inkomen per capita niks zegt over de inkomensverschillen. Een kleine groep kan veel verdienen, terwijl een groot deel van de bevolking onder de armoedegrens leeft.

c0d4cb58ada5ff41e130589d34ec4c97.jpgNieuw Front coordinator C. Santokhi

Bouterse zei tijdens de presentatie van de jaarrede in De Nationale Assemblee donderdag dat het Bruto Binnenlands Product (BBP) naar schatting van de Stichting Planbureau Suriname circa SRD 15 miljard zal zijn. Dit is gelijk aan ongeveer US$ 4.6 miljard. “Ons BBP per capita bedraagt circa SRD 27.500, hetgeen neerkomt op US$ 8.200”.

Vertekend beeld

Santokhi noemt het misleidend maar vooral het geven van een vertekend beeld door Bouterse. “Als we de cijfers afzetten tegen de werkelijke situatie in het land, kan ik niets anders zeggen dan dat dit aangeeft dat er behoorlijke inkomensverschillen zijn in het land. De president zou liever moeten aangeven over welke groep hij praat, hoeveel procent van de bevolking dat is en in welke sectoren zij voorkomen”, stelt de VHP-voorzitter.

Santokhi meent dat het beter zou zijn geweest wanneer de president het inkomen per capita in categorieën had onderverdeeld. “En als je tot een echt per capita inkomen wil komen, zou je het gemiddelde moeten nemen en niet van een bepaalde groep. Dit is echt misleiding. Als je af gaat op de cijfers van de president, betekent het dat niemand in Suriname beneden de SRD 1800 en SRD 2200 verdient”. De VHP-voorzitter zegt dat de president zichzelf hiermee behoorlijk tegenspreekt, omdat hij heeft aangegeven dat er veel geld wordt vrijgemaakt voor sociale zekerheden. Als mensen in Suriname zoveel verdienen hoeven die sociale matregelen haast niet genomen te worden.

Bredere kijk

Welzijn merkt op dat de situatie voor veel mensen helemaal niet zo rooskleurig is. Per capita inkomen geeft niet goed weer hoe de welvaartsspreiding is. Een kleine groep kan enorme inkomsten hebben, terwijl grote delen van de samenleving nauwelijks de eindjes aan elkaar kan knopen.

“Er zijn genoeg voorbeelden in de wereld waar het inkomen per hoofd van de bevolking hoog is, maar het gros van de mensen onder de armoedegrens leeft”, zegt Welzijn. Hij merkt op dat als het salaris van man en vrouw samen worden opgeteld, ze vaak niet komen op zo een hoog bedrag.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ NSS

28-09-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics