Nickerie.Net, vrijdag 12 oktober 2012


Begroting NDP-coalitie 2013  - Toverdoos (slot)

Het feit dat de jaarbegroting 2013 geen titel heeft, heb ik een titel toegevoegd: Toverdoos.  Ik denk dat de gemiddelde Surinamer, die naar de toespraak van president Bouterse heeft geluisterd tijdens de begroting 2013, geen geloof meer heeft in de beloftes van de  president. Twee jaar geleden was er veel beloofd en tijdens de begroting 2013 heeft hij de samenleving niet kunnen overtuigen dat alles goed komt. Er gloort weinig licht aan het einde van de tunnel. De saaie speech van de president geeft aan dat hij na twee jaar regeren moegestreden is, want de verwachtingen van zichtbare prestaties van de regering blijven achter. Ook de wakaman taal (straattaal) die de president tijdens officiŽle gelegenheden gebruikt, siert een president niet. In plaats van dat de president,  mevrouw Jenny Simons aanduidt als voorzitter van de DNA, ziet de president kans haar tante Jenny te noemen. Hoe zou de president reageren als de voorzitter van het parlement, de president zou aanduiden als oom Desi?

De president zei in zijn toespraak het onderwijs te willen depolitiseren. Echter is dat niet gebleken, want in de Taskforces zitten er alleen maar loyalisten van de NDP. Tot welke politieke partij behoort de huidige directeur van onderwijs Grace Malm-Lackin? Dat het onderwijs veel aandacht krijgt en vernieuwd wordt is toe te juichen, echter betekent elke vernieuwing nog geen verbetering.

Als ik de berichten in de verschillende media mag geloven, is het wel triest gesteld met de start van de scholen, vooral de scholen in het binnenland. Ook de situatie op de universiteit is demotiverend voor studenten. Het mag niet zo zijn dat studenten plotsklap aangeschreven worden dat ze afgeschreven zijn. En bovendien is er een misselijkmakende karikatuur gemaakt, waarin de handen van verdrinkende studenten te zien zijn.

De president heeft deze keer wijselijk besloten om niet te praten over die 18000 woningen en de 8 flats met 250 eenheden. Hij heeft gesproken over slechts 5000 woningen. Omdat de president niet in staat is geweest om voldoende woningen te bouwen, hij allerlei excuses zoekt om zijn falen te rechtvaardigen. Als redenen heeft hij opgegeven, dat er weinig grond beschikbaar is, en dat er een schrijnend te kort is aan toegewijd kader en projectdragers.

Het is evident dat de president bij zijn aantreden zaken heeft beloofd die gewoon populistisch zijn. Nu het werkelijk aankomt om die zaken te realiseren worden zij losgelaten. Over de agrarische sector heeft hij ook weinig concreets  gezegd, hij vertelt niet hoe de rijstsector impulsen moet krijgen om die op te krikken. Met veel bravoure had de president aangekondigd dat Suriname de voedselschuur van het Caribisch gebied zou worden.

Ook zou er goedkope ureum en olie uit een Venezuela worden aangevoerd en goedkoop aan boeren worden gedistribueerd. Tot nu toe is in de praktijk niets hiervan gebleken. Integendeel is de productie van vele landbouwproducten, waaronder rijst vanwege mismanagement in gevaar. Door het slechte beleid is de rijstsector aan het doodbloeden. 

De president geeft aan dat de regering, de werkende klasse ruim 57 miljoen heeft terug gegeven middels belastingkorting van SRD 50. Ook noemde hij de verhoging van kinderbijslag, AOV en ondersteuning aan personen met beperking. Echter geeft hij niet aan dat de overheid jaarlijks ruim 500 miljoen SRD verdient aan de gouvernement take en de verhoogde belastingen. En door de devaluatie van de SRD met 20% , al die verhogingen   allang zijn verdampt. Het volk wordt flink uitgebuit door de gouvernement take.

Op pagina 3 en 4 praat de president over armoedebestrijding en subject-subsidie . Daarbij noemt hij respectievelijk een bedrag 46  en 300 miljoen SRD. Er is al een subsidie op eerste levensbehoeften(object-subsidie) waarom dan de subject-subsidie. Op pagina 19 zegt de president dat ons bbp per capita (per hoofd) bedraagt SRD 27.500 SRD. Dat wil zeggen dat onze loontrekkers goed verdienen, gemiddeld 2292 SRD per hoofd.

Door deze goede cijfers te presenteren wekt de president de indruk alsof er geen armoede  heerst. Als Surinamers goed verdienen waarom dan armoede bestrijding en de Subject-subsidie. Zie hier de contradictie. Het is alom bekend dat grotendeels van de samenleving onder de armoede grens leeft.  

Enkele punten uit het urgentieprogramma: 1. Arbeid en inkomen voor iedere burger; 2. woning voor elk gezin; 3. Subjectsubsidie; 4. naschoolse opvang voor bijkans 100.000 leerlingen inclusief voeding, sport, huiswerkbegeleiding, sociaal maatschappelijke begeleiding en medisch controle.

Punt 1 en 2 zijn misleidend, de regering weet zelf dat ze die twee zaken niet kan realiseren. Subject-subsidie werkt fraude in de hand. Naschoolse opvang is een goede zaak, maar 100.000 kinderen opvangen tot 17.00 uur is niet realistisch. `

Van 07.30 tot 13.00 uur zijn de leerkrachten en kinderen op de scholen zelf doodmoe. Waar en wanneer moeten de kinderen uitrusten?  De naschoolse opvang lijkt meer op een concentratiekamp. Hoe staat het met de logistiek en veiligheid van de schoolkinderen? 

Als we prestatie van deze regering onder de loep nemen, is er duidelijk een contrast met de optimisme van twee jaar geleden, die de samenleving hoop gaf. Wil de president geloof- waardig overkomen, dan moet hij de komende jaren een ander gezicht laten zien. Een gezicht dat hoop uitstraalt in moeilijke tijden.

Frappant is dat geen van de coalitieleden kritiek hebben geleverd op de toespraak van de president. Maar dat was te verwachten, want de president had hun van te voren gewaarschuwd geen kritiek te leveren op het beleid. Vooral de DNA leden van de NDP zijn vreselijk bang voor de bolwassing van de president.  

Alles overziend, heeft de huidige regering in haar jaarbegroting 2013: Toverdoos, wederom gouden bergen beloofd, maar de werkelijkheid zal verarming over de hele linie, minder veiligheid, wankelende rechtsstaat en democratie en veel onzekerheid met zich meebrengen.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ Ingezonden

10-10-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics