Nickerie.Net, vrijdag 12 oktober 2012


LVV pleegt overleg over inzaai en waterdistributie

Nickerie -  Tussen het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) Regio-west, de Surinaamse Padie Boeren Associatie (SPBA) en de Vereniging van Padie Producenten (VPP) is overleg gepleegd over inzaai en waterdistributie. De inzaaiperiode voor het najaar start 1 november en eindigt 31 december. Om te voorkomen dat na het openstellen van de sluizen, toch een tekort aan water ontstaat, wordt gewerkt aan een inzaaischema.

b0a20ae7af1d2c367e948df1dcdbe1d8.jpgFunctionarissen van LVV Regio-west plegen overleg met afgevaardigden van boerenorganisaties over de najaarsinzaai.

De inzaai start na een lange droge periode. Er zal dus veel water nodig zijn. Door deze droogte en die van de afgelopen maanden, heeft LVV Regio-west met de SPBA en VPP overleg gepleegd over de verdeling van het beschikbare irrigatiewater dat vanuit Wakay zal moeten worden gepompt.

Inzaaischema Het is de gewoonte dat zodra de sluizen opengaan, iedereen tegelijk water wil gebruiken, waardoor er een algemeen tekort ontstaat. Daarom is voorgesteld om te geraken tot een systeem waarbij per week een bepaald gebied ingezaaid wordt. Er wordt gemikt op 3300 ha per week om tijdens de piek te komen tot 5000 ha per week. De boerenorganisaties moeten hun leden vragen rekening te houden met de beschikbaarheid van water bij de inzaai.

LVV Regio-west wil elke polder van een inzaaischema voorzien, zodat de hoeveelheid water die vanuit Wakay gepompt moet worden, kan worden geschat en de juiste middelen gereserveerd kunnen worden. Elke boer die van plan is in te zaaien, moet dat aangeven op de LVV ressortkantoren.

Inzaai opvoeren Zowel de SPBA als de VPP staat positief tegenover dit voorstel. Het plan is om al voor de inzaaiperiode de pompen te Wakay op te starten om het waterniveau in de aanvoerkanalen constant te houden. De boerenorganisaties hebben voorgesteld om in de tweede week van oktober het water open te stellen voor de boeren. Indien de waterstand in de Nanizwamp het toelaat, kan de inzaai eventueel opgevoerd worden.

Ondertussen wordt er gewerkt aan het pompgemaal te Wageningen om de boeren in dat gebied op tijd van genoeg irrigatiewater te voorzien. De boerenorganisaties willen op korte termijn ook praten over de input voorziening en de marketing van hun product.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

10-10-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics