Nickerie.Net, zaterdag 13 oktober 2012


President Obiang valt door de mand tijdens interview met Christiane Amanpour van CNN

12-10- 2012

CNN’s topjournalist Christiane Amanpour heeft de gouden sleuteldrager van Paramaribo tevens Grootmeester in de Ereorde van de Gele Ster, Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, president van Equatoriaal Guinee, in een interview flink aan de tand gevoeld; de langst zittende dictator van Afrika viel zwaar door de mand. Amanpour vroeg aan president Obiang wat olie voor zijn land heeft betekend. Miljarden dollars aan inkomsten stromen Equatoriaal Guinea binnen en dat al ongeveer dertien jaar lang. Obiang zei dat de olie een zegen uit de hemel is voor zijn natie. ‘Equatoriaal Guinee was één van de armste landen van Afrika. Door olie zijn we nu het derde rijkste land op het continent geworden’, benadrukte Obiang. Amanpour vuurde harde vragen op de president af. Zo vroeg ze hoe het kan dat 80 % van zijn bevolking het moet doen met een inkomen van ongeveer 2 USD per dag. Het volk ontbeert schoon drinkwater, velen zijn verstoken van elektriciteit. Amanpour vroeg Obiang waarom zijn relatief kleine bevolking van ongeveer één miljoen mensen dan zo arm is. Obiang zei dat mensen die zijn regiem bekritiseren, dat doen op basis van achterhaalde informatie en die mensen hebben volgens hem nooit een bezoek gebracht aan Equatoriaal Guinee om de goede dingen aldaar te bezichtigen. Als voorbeeld stelt Obiang dat het niet waar is dat mensen moeten leven van minder dan een dollar per dag. ‘Het is incorrecte informatie’. Amanpour corrigeerde Obiang en stelde dat het gaat om minder dan twee dollar.

Obiang gaf geen krimp en hield vol dat het incorrecte informatie is. ‘Dat is wat u zegt, echter stellen verschillende onafhankelijke organisaties en diplomaten wat ik net heb gezegd. De vraag is waarom zoveel geld verdwijnt naar uw privérekeningen, zo’n 600 miljoen USD’, stelde Amanpour. Obiang zei dat critici die zulks beweren het niet kunnen bewijzen. ‘Ik heb geen speciale of privé bankrekening. Al deze aantijgingen zijn onjuist; het is verzonnen.’ Amanpour stelde vervolgens hoe het te verklaren is dat Equatoriaal Guinee één van de meest corrupte landen in de wereld is volgens Transparency International. Equatoriaal Guinea staat op plaats 172 van de 183 landen die op de lijst van Transparency International voorkomen. ‘Ik zal hetzelfde blijven zeggen, critici refereren aan het verleden. Ik kan u verzekeren dat vandaag de dag Equatoriaal Guinea vooruit is gegaan op het gebied van politieke vrijheid, economische groei en infrastructuur.’ Amanpour dramde door en ging in op de geldkwestie. ‘Uw zoon, Teodorin Obiang, wordt beschuldigd van corruptie, afpersing, verduistering en money laundering. De Franse autoriteiten hebben een internationaal aanhoudingsbevel tegen hem afgevaardigd.’ Daarop zei de president: ‘ik ben ervan overtuigd dat dit het werk is van onze vijanden. Op de eerste plaats is mijn zoon voordat hij de politiek inging, altijd een zakenman geweest. Hij heeft zijn eigen bedrijfsactiviteiten. Toen hij een politicus werd en plaats nam in de regering, heeft hij openheid gegeven over al zijn bezittingen, zowel in de Verenigde Staten als in Frankrijk. Al die bezittingen vergaarde hij voor dat hij in overheidsdienst ging’, aldus Obiang. Teodorin Obiang was jaren minister van landbouw en bosbouw. Sinds mei 2012 was hij ook de tweede vicepresident van het land. Amanpour stelde Obiang de vraag hoe het te verklaren is dat Teodorin in Frankrijk een herenhuis heeft van 180 miljoen Amerikaanse dollars en elf luxueuze auto’ s waaronder Bugatti’s, Ferrari’s , Rolls Royce’ en Maserati’s, een klok ter waarde van drie miljoen dollar en roerende en onroerende goederen in de VSA ter waarde van 315 miljoen USD. ‘Hoe heeft uw zoon als minister zoveel geld vergaard?’ ‘Ik herhaal’, zei Obiang, ‘hij heeft zijn rijkdom niet vergaard als minister. Hij was een entrepreneur voordat hij minister werd. Hij heeft zijn eigen ondernemingen in Equatoriaal Guinee en in Maleisië. Er is absoluut geen bewijs dat hij geld van de overheid van Equatoriaal Guinee verduisterd zou hebben.’

Amanpour vroeg Obiang of corruptie een probleem is in zijn land. ‘De overheid heeft wetten aangenomen die corruptie verbieden. Wij zijn heel serieus als het gaat om het vervolgen van individuen die zich schuldig maken aan corruptie. Corruptie is geen probleem in Equatoriaal Guinee.’ Amanpour: ‘U bent nu in uw vierde termijn als president. Is dat juist?’ Obiang: ‘mogelijk’. ‘U hebt een nieuwe grondwet gemaakt waarin is opgenomen dat de president maximaal twee termijnen van zeven jaar mag uitzitten. Dat wil zeggen dat uw termijn in 2016 afloopt, dan bent u zo’n 30 jaar aan de macht. Gaat u dan aftreden in 2016?’ ‘Westerse democratieën kunnen niet begrijpen dan iemand zo lang aan de macht kan blijven. In Afrika hebben we een fenomeen dat men noemt ‘persoonlijke charisma’. Toen ik de macht greep was er sprake van moeilijke omstandigheden die het land zouden vernietigen. De veranderingen die ik teweeg heb gebracht, zijn doorgevoerd met de zegen, met consensus van alle politieke krachten in het land. De wet is de wet en daarom zijn er rechtsgeleerden en die zullen precies weten of ik mag doorregeren na 2016 of niet. De wet kent geen terugwerkende kracht’, benadrukte Obiang. ‘Oh, u geeft de mogelijkheid aan dat u weer voor een termijn gaat, terwijl u zelf hebt gezegd dat er een maximum is van twee zittingstermijnen en u bent nu in uw vierde termijn’, vroeg Amanpour. ‘Het is niet mijn wil, het is de wil van het volk!’ Amanpour: ‘meneer de president, gaat u aftreden in 2016 of niet?’ ‘Dat is afhankelijk van de wil van het volk!’ ‘Hoe kan het afhankelijk zijn van het volk; het staat in de wet’, merkte Amanpour op. ‘Het volk bepaalt en de wet kent geen terugwerkende kracht; als het volk wil dat ik zoals de wet voorschrijft ook de volgende fase in ga als president, zal het ook gebeuren.’ Amanpour vond dat de president een situatie presenteerde waarbij hij zijn hele leven aan de macht kan blijven. ‘Ik denk niet dat ik degene ben die dat wil; het is de wil van het volk.’ ‘Denkt u dat het volk u langer aan de macht wil hebben?’ ‘Dat is wat het volk in de toekomst zal moeten bepalen’, eindigt Obiang het interview.

Suriname opent volgende maand officieel de deuren van een ambassade in Equatoriaal Guinee.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/ DBS

13-10-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics