Nickerie.Net, maandag 22 oktober 2012


Bouterse doet zijn woord gestand

In 2005 had de journaliste Nina Jurna een interview afgenomen van Desi Bouterse. Dat gebeurde op het landgoed van Bouterse te Broko Baka in het district Brokopondo. In dat interview gaf Desi Bouterse aan, dat wat er ook in dit land mocht gebeuren hij ermee niets te maken zou hebben. Ik citeer Bouterse : “Laat me dit ervan zeggen, als ik naar me kussen loop, slaap ik als een roos. En al is de hele stad in rep en roer of de hele stad brandt af, degene die slaapt is Bouterse”. Het interview kunt u beluisteren op RTL-4. Enkele dagen terug heeft een felle brand, een zevental woningen/panden in de as gelegd waarbij de schade in tientallen miljoenen dollars  loopt. Bij deze grote brand was de president in geen velden of wegen te bekennen, maar was zeker op de hoogte gebracht van de brand. Kennelijk heeft de president ervoor gekozen om liever door te slapen dan poolshoogte te nemen van de brand. Daarmee heeft hij zijn woord van 2005 gestand gedaan. Volgens een bron was de president op die dag bezig te feesten op zijn landgoed te Broko Baka samen met zijn getrouwen. Vermeldenswaard is dat er ook dambreuken waren in Commewijne. Zo zie je, dat hij niet bezorgd is over de veiligheid van de samenleving.

Bij zo een grote calamiteit dien je als president op de plek des onheils aanwezig te zijn. In 2008 was er een rel uitgebroken in het district Marowijne te Papatam, waarbij er ook enkele gebouwen zijn afgebrand. Toen ex-president Venetiaan niet naar de plaats des onheils was gegaan, had Bouterse enorm veel kritiek geleverd op de heer Venetiaan.

Minister Edward Belfort volgde de beelden van de brand vanuit zijn luie stoel live via de tv in plaats van aanwezig te zijn op de plaats des onheils. Als hij daar was, kon hij de manschappen een hart onder de riem steken. De regering c.q. de minister van JUSPOL, Edward Belfort, heeft geen lering getrokken uit de eerdere grote brand, namelijk de grote brand van juli 2012 op de hoek van de Jodenbreestraat en de Keizerstraat.

Sedert ex- minister van Justitie en Politie de heer Chandrikapersad Santokhi, is weggegaan van dit ministerie, is dit ministerie zienderogen achteruit gegaan. Er is geen beleid bij KBS, en dat is telkenmale gebleken bij zowel grote als een kleine branden. Minister Edward Belfort probeert zijn falend beleid in de schoenen te schuiven van de manschappen terwijl hij en de regering er een potje van maken.

Het verwijt van de minister naar de  manschappen toe, dat zij hun gelden van de overuren beter moeten besteden is een misplaatste grap. De parlementariër Ruth Wijdenbosch heeft minister duidelijk gemaakt dat hij niet moet bemoeien, hoe de manschappen hun gelden willen besteden. Wat heeft de overuren te maken met het optreden van de manschappen?

Wellicht kan de minister van JUSPOL ook niet veel presteren, want op zijn ministerie zwaait de presidentiële taskforce de scepter, dus de minister is aan zijn handen en voeten gebonden. Was er een goed beleid ontwikkeld dan was deze en vorige brand beperkt kunnen blijven en de veiligheid van de samenleving niet in gevaar gebracht.

Als de brandweercommandant in vol ornaat zelf bezig was te helpen met het blussen van de brand, spreekt dat boekdelen over het leiderschap binnen het korps. Hoe je draait of keert, de president is verantwoordelijk voor het beleid van de regering.

Apart van het bovenstaande onderwerp, het volgende: Er is veel commotie ontstaan rondom de onthulling van het borstbeeld van de legendarische voorzitter van de VHP, wijlen mr. Jagernath  Lachmon. Politiek Suriname voelt duidelijk aan zijn klompen dat de onthulling van het borstbeeld van J.lachmon op basis van politieke motieven, de NDP, de zaak naar zich heeft toegetrokken, terwijl de VHP had gezegd om dit buiten de invloedssfeer van de politiek te houden.

De voorzitter van de VHP, de heer Chandrikapersad Santokhi, heeft de samenleving al geďnformeerd hoe de vork in de steel zit. Hij heeft de samenleving duidelijk gemaakt dat zowel Rashied Doekhie als districtcommissaris Joeloemsingh valse informatie verstrekken aan de samenleving. Als de NDP in de vreugde wil delen, moet ze dat aangeven en niet proberen met allerlei intriges de zaak over te nemen.

De VHP voorzitter zei ook dat als Rashied Doekhie,  Wedperkash Joeloemsingh en de president heel veel “respect” hebben voor wijlen voorzitter J.Lachmon, waarom deze drie heren nooit een bloem of krans hebben gelegd bij zijn standbeeld? Ze kijken niet eens naar het standbeeld van J.Lachmon, oreerde de voorman van de VHP.

Zowel Rashied Doekhie als Wedperkash Joeloemsingh weten heel goed, dat de NDP nooit een grote leider als J.Lachmon kan voortbrengen op wie ze trots kunnen zijn. Deze twee heren weten ook dat hun voorzitter Desi Bouterse, niet in de voetsporen van de legendarische voorzitter wijlen mr. Jagernath Lachmon kan treden, want hij mist de kwalificaties om een grote leider te zijn.  

  Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

22-10-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics