Nickerie.Net, vrijdag 02 november 2012


De leugen regeert

Het is alom bekend dat de meeste politici in ons land zich bedienen van leugens en volksbedrog om verkiezingen te winnen. En als je denkt dat wanneer ze gekozen zijn als parlementariėrs of in de regering zitten, ermee zullen stoppen dan heb je het glad mis. Eenmaal gekozen, gaan ze meer liegen, draaien, bedriegen en schmieren om alles dat nodig is gedaan te krijgen. Liegen en politiek gaan dus hand in hand samen. Natuurlijk heb je ook integere parlementariėrs en ministers. Ik volg al een tijdje de politici van zowel de coalitie als de oppositie, en ik ben min of meer tot de conclusie gekomen dat veel politici uit het kamp van de NDP aan de lopende band onjuistheden vertellen.Neem als voorbeeld, de perikelen rond de amnestiewet van 5 april 2012. De waarheid wordt vaak voorgelogen en de leugen wordt vaak voor waarheid verklaard. De feiten die zij aandragen zijn niet meer dan dorre en dubieuze feiten.

Het zijn vaak de nieuwkomers van de NDP die zich afzetten tegen de zogenaamde oude politiek en zich dan beroepen op de leugens, gedraai en geklets van politici. Telkens weer zien we echter dat ook zij zich al snel bedienen van datgene wat zij zo verafschuwen. De oude politici als Rashied Doekhie, Theo Vishnudatt  en Ricardo Panka  maken zich vaak schuldig aan bedrog en lasterpraatjes. De huidige president Desi Bouterse heeft zich in het verleden ook vaak schuldig gemaakt aan bedrog en lasterpraatjes.

Denk maar aan de vele beschuldigingen en lasterpraatjes van hem richting Santokhi toen hij minister was van Justitie en Politie. Op 3 mei 2012 gaf president Desi Bouterse te kennen dat de 'reshuffling' nog niet af is. Directeuren van departementen, staatsbedrijven, raden van commissarissen en andere ondersteunende diensten zouden ook onder de loep worden genomen. Binnen 14 dagen zou dat gebeuren. We zijn nu zes maanden verder, er is niet eens een mug gereshuffled.

 Ik weet niet onder welke categorie zijn uitspraken geplaatst moeten worden. Leugen of misleiding. Volgens de bewoners van Goede Verwachting heeft Andre Misiekaba de mensen aangezet om te occuperen, maar Misiekaba beweert dat het een pertinente leugen is. Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken zei tegen districtscommissaris van Commewijne, Ingrid Bink, dat de dijk bij Alkmaar niet gebouwd zal worden.

De vice president, Robert Ameerali, gaf aan dat er in de RVM  niet besproken is dat de bouw van de dijk stopgezet zal worden. Later werd door Ramon Abrahams beweerd dat hij nooit heeft gezegd dat de bouw van de dijk wordt stopgezet. Een halve waarheid is een leugen die klinkt als waarheid, maar het is een bedrog. Wie moeten we nu in hemelsnaam geloven? U ziet het zelf, de leugen regeert.

De laatste tijd is er veel te doen geweest over de plaatsing en onthulling van het borstbeeld van wijlen voorzitter mr. Jagernath Lachmon van de Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP). Een normaal weldenkend mens moet goed weten, dat het plaatsen en onthullen van het borstbeeld van wijlen mr.Jagernath Lachomon, zuiver een aangelegenheid is van de Vooruitstrevende Hervormings-Patij en niemand anders.

Wijlen mr. Jagernath Lachmon is vorzitter geweest van de VHP en niet van de NDP of de overheid. De rol van de overheid in deze zaak moet faciliterend zijn en geen bemoeienis. Als de overheid wijlen voorzitter mr. Jagernath Lachmon wenst te vereren, laat zij De Nationale Assemblee naar hem vernoemen. Eenieder weet dat hij vele jaren voorzitter is geweest van het parlement en hij baanbrekend werk heeft verricht voor dit instituut.

News images/ © Fos Network

Het is overduidelijk dat de NDP de hele kluit staat te bedriegen en probeert politiek te scoren over lijken van personen. Het standbeeld van wijlen mr. Jagernath lachmon staat vlak tegenover het presidentieel paleis. Hoeveel keer is president Bouterse, Rashied Doekhie en Wedperkash Joeloemsing naar het standbeeld van wijlen mr. Jagernath Lachmon geweest om een bloemetje of kransje te leggen?

Hebben deze heren ooit omgekeken naar het standbeeld van J.lachmon? Het heeft geen zin en ook geen enkele waarde om iemand een staatsman te noemen als dat niet uit je hart komt. Derhalve moeten deze heren de samenleving niet beduvelen met de zogenaamde verering van wijlen mr. Jagernath Lachmon. Bouterse is vergeten dat hij wijlen J.Lachmon heeft beledigd door hem voor tomatenboer uit te maken.

De hoofdrolspeler Rashied Doekhie en zijn handlanger Wedperkash Joeloemsing, denken dat zij door te liegen en te bedriegen over de onthulling van het borstbeeld, de samenleving naar hun hand kunnen zetten. Kennelijk zijn ze niet ervan bewust dat ze met zulke handelingen, zij feitelijk hun eigen nest bevuilen. Rashied Doekhie verstaat de kunst van de politieke leugen. Met totaal ongenuanceerde voorbeelden en zelfs leugens probeert hij de aandacht te krijgen.

Wat Rashied Doekhie doet, is loze kretologie. Hij is de absolute koning als het gaat om het liegen en bedriegen. De samenleving wordt horendol van de NDP parlementariėrs die zeggen dat de ander een onwaarheid spreekt om vervolgens terug te horen dat ze dat zelf doen. De samenleving weet  het ook niet meer wat zij van de NDP parlementariėrs moet denken. Het is evident dat de hoofdrolspeler Rashied Doekhie een pathologische leugenaar is.

Hij heeft een drang om te liegen die hij niet kan bedwingen. Bij hem leidt dit vaak tot problemen in de omgeving omdat hij niet te vertrouwen is. De omgeving weet niet op welk moment hij gaat liegen of de waarheid vertellen. Misschien kan Rashied Doekhie niet helpen dat hij liegt en bedriegt, want pathologisch liegen komt voort uit een gedragsstoornis of een persoonlijkheidsstoornis.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden / Fos Network

02-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics