Nickerie.Net, maandag 12 november 2012


Divali-manifestatie toont natievorming en natieversterking

Nickeirie - Een manifestatie van natievorming en natieversterking is gisteravond ten toon gespreid op het Onafhankelijkheidsplein. Verschillende culturele groepen, ongeacht ras of politieke kleur hebben massaal gehoor gegeven aan de oproep va de Culturele Unie Suriname (CUS) om als één grote Surinaamse familie het Divali-feest in te luiden.

b688643d63c5a4e969f6d230e4f592fe.jpgDe Suriname dia is gisteravond aangestoken in het teken van natievorming en natieversterking. (Foto: René Gompers)

Vanuit vier verschillende locaties zijn divali optochten gelopen naar het Onafhankelijkheidsplein, waar de Suriname dia is aangestoken. Het was een indrukwekkend spektakel met veel praalwagens, waar bij elke stoet een Lakshmi had.

Vooral de praalwagens van de NDP-stoet oogsten veel bekijks. Er was gebruik gemaakt van ‘pyrotechnics’ (gecontroleerd vuur). Ramlila, de vliegende Hanuman, een drukbezochte divali-beurs, optredens van verschillende groepen waaronder Naks, Kong Ngie Tong Sang en Sana Budaya hebben het inluiden van het Divali-feest tot een ware indrukwekkende spektakel gemaakt.

Boodschap dringt door Dat de boodschap en kracht van natievorming en natieversterking begint door te dringen bij de verschillende groepen bewees de Surinaamse Ahmadiya gemeenschap. Ze hebben de CUS een award gegeven voor hun natievormend werk. Sheik Alibaks die namens de Ahmadiya gemeenschap het certificaat overhandigde aan CUS-voorzitter Ashwin Adhin, zei onder de indruk te zijn van de boodschap die wordt verspreid en de organisatie van het geheel. “Wij onderstrepen deze boodschap van natievorming en voelen ons geroepen en zullen ons beijveren deze hogere doelen voor Suriname te realiseren,” zei Sheik Alibaks. “Het is een goed teken van acceptatie en tolerantie die we hebben in Suriname, ik ben blij en trots,” met deze woorden kreeg Adhin de handreiking van vrede, vriendschap en harmonie.

Ook minister Soewarto Moestadja, die president Desi Bouterse vertegenwoordigde, was onder de indruk van de “sprankelende organisatie.” “Alle Surinamers moeten zich kunnen terugvinden in de diepere achtergrond van deze hoogtij dag, waarbij de overwinning van het goede op het kwade, van het licht op de duisternis wordt gevierd.” Hij plaatste het licht en de duisternis tegen de achtergrond van de ontwikkeling van Suriname. “Duisternis is te vergelijken met de marginalisering van de sociaal-zwakkeren en de kwetsbare groepen van onze samenleving, de verpaupering en slechte leefomstandigheden. Het licht is de potentie van ons volk en ons door God gegeven bodemschatten die wij zullen exploiteren ten voordele van ons land en volk, maar het licht staat ook het menselijk kapitaal waarover wij beschikken.”

CUS-voorzitter Adhin heeft uit de doeken gedaan dat zijn organisatie een nieuwe weg heeft ingeslagen en bij al haar activiteiten het natievormend en natieversterkend karakter naar voren zal schuiven. De festiviteiten op het Onafhankelijkheidsplein gaan door tot 13 november.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS/Fos Network

11-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics