Nickerie.Net, dinsdag 13 november 2012


DOE geeft regering ferme maar te verteren vingerwijzing

Paramaribo - Carl Breeveld, fractieleider DOE Fractievoorzitter Carl Breeveld van de politieke organisatie Democratie in Ontwikkeling en Eenheid, (DOE) gaf de regering vandaag een ferme vingerwijzing. De toespraak van Breeveld tijdens de algemene politieke beschouwing, die vooraf gaat aan de begrotingsbehandeling, kon echter door de coalitieparlementariërs én de regering worden gewaardeerd.

3cdc1c74da7a7ad1c7fe21f9d35760f1.jpgBreeveld typeerde het uitblijven van de anti-corruptiewet, de slechte communicatie van de regering en het onsamenhangend beleid met hier en daar belangrijke verrassingen die niet zijn opgenomen in de begroting van 2013, als een vorm van onbehoorlijk bestuur. Breeveld verzekerde de regering dat zijn partij zich wel degelijk kan terugvinden in de actiepunten van het kabinet omdat die aangeven dat er daden gesteld worden. Echter vindt hij dat het wel gestructureerd moet plaatsvinden en in goed overleg.

Niks over anti-corruptiewet

Vooral over het uitblijven van de anti-corruptiewet heeft met name president Desi Bouterse, die voor de verandering wel in de vergaderzaal aanwezig was, de wind van voren gekregen. Breeveld verzekerde hem dat DOE als een lastige vlieg steeds weer dit vraagstuk en in toenemende hevigheid ter sprake zal brengen. Breeveld begon zijn toespraak door erop te wijzen dat hij in de jaarrede van de president en in de begroting niets is tegen gekomen over een anti-corruptie beleid. “Meneer de president is het een doodlopende weg geworden? Of moeten we spreken van een miskraam”, vroeg Breeveld.

Hij confronteerde Bouterse met diens eigen woorden bij zijn inauguratie op 12 augustus 2010. Toen zei Bouterse Tenslotte roep ik het volk op om samen met ons een niet-aflatende strijd aan te binden tegen alle vormen van corruptie en verkwanseling van staatsmiddelen. “Dat is precies wat wij doen: een niet-aflatende strijd aan te binden tegen alle vormen van corruptie). We zullen dit blijven doen. We zijn misschien voor sommigen de vervelende vlieg die steeds weer terugkomt met onze niet-aflatende strijd, maar daar maken we ons niet druk over”, zei Breeveld.

Daden nodig

Breeveld die veel tijd besteedde aan het corruptie vraagstuk, zei aan Bouterse dat corruptie niet met mooie woorden en geschrijf wordt bestreden maar met daden. De DOE-fractievoorzitter hield de regering en het parlement voor dat het geen zin heeft een anti-corruptie wet te introduceren als daarna de belangrijkste activiteit van bestuurders zal zijn na te gaan hoe zij deze wet zo perfect mogelijk kunnen omzeilen, om zo te ontvangen waar zij rechtens geen aanspraak op maken.

Met uitspraken van wereldleiders zoals Mahatma Ghandi en de Surinaamse politicus Frank Essed wees Breeveld Bouterse en de regering erop dat, zonder integriteit leiderschap pijlsnel zijn glans verliest.”Zonder integriteit verliest de organisatie het vertrouwen in de leider. Vertrouwen komt te voet en vertrekt te paard. Met andere woorden: het duurt lang voordat iedereen ervan overtuigd is dat je integer opereert. En dat vertrouwen is weg voordat je het goed door hebt’, citeerde Breeveld de Nederlandse politicus Maxime Verhagen.

Actiepunten

In zijn algemene beschouwing stond Breeveld stil bij de actiepunten van de regering waarover met geen woord wordt gerept in de begroting van 2013. Zo vroeg Breeveld zich af hoe het kan dat de president pas in oktober zijn jaarrede heeft gehouden en niets heeft gezegd over de bouw van bijvoorbeeld een Highway die de staat ruim US$ 250 miljoen gaat kosten. “Het kan niet dat een toevallige minister van Openbare Werken, via de media de samenleving en het parlement plotseling hiermee verrast”, betoogde Breeveld.

“Zo zijn er een aantal andere zaken zoals de start van Industrieparken te Paranam die ook niet genoemd zijn, maar ik weet in andere hoedanigheid wel dat het in voorbereiding is en waarvan ministers prominent in de media verschijnen om uit te leggen dat ze oriëntatiebezoeken afleggen naar soortgelijke parken om deze hier te implementeren. Ik vraag me af of er geen vaste criteria zijn voor de jaarrede van de president van de republiek Suriname”. De DOE fractievoorzitter stelde voordat hij zijn rede afsloot, tal van vragen aan de regering waarvan hij verwacht eerlijke en afdoend antwoord op te krijgen. De regering antwoordt woensdag op de vragen die gesteld zijn tijdens de algemene politieke beschouwingen.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

13-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics