Nickerie.Net, zaterdag 17 november 2012


Succesvolle Divali-bijeenkomst VHP

PARAMARIBO - De Vooruitstrevende Hervormings-Partij (VHP) organiseerde op dinsdag 13 november 2012 in haar partijcentrum “Stichting de Olifant” een Diwali-bijeenkomst. Deze bijeenkomst was zeer druk bezocht, waarbij ook leiders van de verschillende politieke- en religieuze organisaties aanwezig waren. De notabelen hebben hun waardering uitgesproken over dit herdenkingsfeest. Het feest werd opgeluisterd met muziek waarbij er stichtelijke liederen ten gehore werden gebracht. Op deze Divali dag stond de vrouw centraal. Maar de partij heeft ook heel veel aandacht besteed aan onze weeskinderen, en ook kinderen met een beperking, om ook in hun harten een dia aan te maken.

Op deze dag is er ook een tekenwedstrijd gehouden voor de kinderen tussen de 07- 12 jaar met als thema Divali of licht. De beste tekeningen zullen te zien zijn op een nog te houden expositie. De VHP voorzitter, de heer ChandrikapersadSantokhi, zei o.a. dat het goed is om even stil te staan bij het kernpunt van het Divalifeest. Het is geen viering met uitbundigheid, maar meer nog een periode van bezinning, waarbij hij de nadruk legde op de voorname rol die de vrouw inneemt bij Divali. In zijn toespraak riep hij de aanwezigen op om de vrouw meer te respecteren en haar die plaats te geven die haar toekomt.

Verder benadrukte de voorzitter, dat in deze veranderende wereld wij moeten erkennen dat de vrouw evenals de man een waardige bijdrage levert op elk gebied in de maatschappij. In ons land zien we dat er op academisch niveau relatief meer vrouwen aanwezig zijn, terwijl ze op top politiek en bestuurlijk niveau nog onder vertegenwoordigd zijn.

Het is een opdracht aan ons allen om die scheefgroei weg te werken, en de vrouw die plaats te geven die haar in wezen toekomt. Ook de vrouw moet in staat zijn om de krachten en mogelijkheden die in haar zitten, te ontdekken en te doen aan zelfontwikkeling om zo te komen tot een goed gender-evenwicht. Volgens de voorzitter moet de vrouw zelf haar plaats opeisen in de politiek.

De partijvoorzitter zei verder dat we moeten afrekenen met haat, wrok, nijd, hoogmoed, ruzies en oorlogen met elkaar. Laten wij gaan voor het grotere belang, het nationale belang en dat is wat er zal zorgen voor een beter Suriname. Maar dit zullen we pas bereiken, als het licht van de dia eerst ontbrandt in je eigen hart, waardoor je van binnenuit wordt verlicht. Hierdoor zal je in staat zijn om anderen te helpen, en altijd het pad van de waarheid en liefde te bewandelen.

De voorzitter benadrukte ook, dat de VHP gelooft in een Surinaamse samenleving met meer welvaart, meer succes, meer gezondheid, waarbij het Divalifeest velen mag stimuleren om meer liefde en saamhorigheid te hebben voor elkaar. Tevens levert dit feest een bijdrage aan de verdere versterking van de zeer noodzakelijke natievorming op basis van het principe van “eenheid in verscheidenheid”.

Vanuit die gedachte wenst de partij u graag een gelukkig lichtfeest toe, en moge het verheven licht ons volkomenheid in gezondheid, geluk en voorspoed schenken, en moge dit de eenheid, saamhorigheid en voorspoed van onze Surinaamse samenleving bevorderen.

In zijn slotwoord sprak de VHP-voorzitter zijn waardering uit naar de organisatoren, en bedankte een ieder tot het welslagen van deze Diwali-bijeenkomst. Hij besloot zijn toespraak met het VHP-motto “zelf sterk en samen sterker” . “Maar dat bent u pas, als u uw hart en uw ziel ook laat verlichten door de dia; als u uw pad laat verlichten door het licht van de dia. En laat u ook in alles wat u denkt, zegt en doet, u laat leiden door het licht van uw schepper”, aldus de voorzitter. De dag werd afgesloten met een vegetarische lunch.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

17-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics