Nickerie.Net, maandag 19 november 2012


Bewoners hebben last van rookontwikkeling rechteroever Nickerierivier

Nickerie - Bewoners van de Fredericiweg in Nickerie hebben dagelijks te maken met hinderlijke rookontwikkeling. Bewoners van de Fredericiweg hebben last van de enorme rookontwikkeling aan de rechteroever van de Nickerierivier. Het komt vaak voor, vooral in de droge tijd, dat er bosbranden ontstaan in het gebied. Soms bewust en meestal onbewust. Ook veel landbouwers hebben in dit gebied hun landbouwgronden.

fdb1a0543d3719c6963f8ae0c25b6dca.jpgKenneth Sabajo, brandweercommandant Nickerie, zegt aan Starnieuws dat er geen melding is gedaan van bosbrand. Hij is bekend met deze rookontwikkeling en legt uit dat het om reguliere branden gaat, waarbij landbouwers hun arealen in de droge tijd verbranden. Ook hebben particulieren een stuk grond daar dat beplant wordt met meloenen of bananen.

Niet zo onschuldig

Maar, deze branden zijn niet zo onschuldig en slaan over tot zelfs het Bigipangebied. Soerindo Amatroesijat, hoofd LBB Nickerie, vertelt dat de mensen brand stichten en daarna verdwijnen. Ook vissers en jagers maken zich vaak schuldig hieraan. Ze gooien zomaar ergens een sigarettenpeukje of maken een kampvuur en doven dit niet. Zo ontstaan er dagelijks branden in dat gebied.

Amatroesijat merkt op dat mensen niet erbij stil staan hoeveel schade hiermee wordt aangericht. “De kleine dieren gaan in deze vlammen op. En dit gebeurt elke droge seizoen. Ook de rook is niet goed voor dieren en mensen. Maar, er moet meer voorlichting op dit gebied komen en mensen moeten beter omgaan met de natuur en ons milieu”, stelt Amatroesijat.

Wanita Ramnath

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

19-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics