Nickerie.Net, maandag 19 november 2012


LBB neemt post Bigi Pan opnieuw in gebruik

Nickerie - De LBB-post in de Bigi Pan in het district Nickerie. De jachtopzienerpost, van de dienst ‘s Lands Bosbeheer (LBB), in de Bigi Pan in het district Nickerie krijgt vanaf vandaag een permanente bemanning. “Momenteel zijn de mensen gehuisvest in een kantoor te Nieuw Nickerie, maar de bedoeling is dat ze ter plaatse zijn om de activiteiten beter te kunnen monitoren en begeleiden”, zegt Hesdy Esajas, waarnemend hoofd van LBB, aan Starnieuws.

422b6ce94e67e71107e8c2ec40d9ad68.jpgMultiple Used Management Area (MUMA)

Esajas legt uit dat de Bigi Pan een Multiple Used Management Area (MUMA) wordt genoemd. Het betekent dat in het gebied verschillende activiteiten kunnen plaatsvinden, zonder het ecosysteem uit balans te brengen. Zulke brakwater gebieden zijn van groot belang voor Surinaamse vis- en garnalen soorten. Zowel inlandse- als zeevissen, krabben en garnalen komen zich in het brakke water voortplanten. Gebieden als de Bigi Pan zijn reusachtige kraamkamers voor het Surinaamse visbestand en het is van groot economisch belang een goede en gezonde populatie te hebben.

Duurzaam gebruik

“Dit geldt niet alleen voor de Bigi Pan, maar voor de gehele kuststrook”, benadrukt Esajas. Hij geeft aan dat een groot deel van de bevolking langs de kuststrook leeft en dat verhoogt de druk op de kust ecosystemen. “De mensen zitten er dichtbij, ze maken er gebruik van, maar we moeten ervoor zorgen dat het gebruik duurzaam is. Op een zodanige manier, dat de generaties die na ons komen er nog gebruik van kunnen maken. We zeggen dit vaker, maar staan er niet bij stil hoe belangrijk dit is.”

Ecosysteem

Het waarnemend hoofd zegt over LBB: “Wij zijn de bewakers van de ecosystemen en willen erop toezien dat het op een goede manier wordt beschermd en gebruikt. Waar mensen in de fout gaan, moeten maatregelen worden genomen. Als bijvoorbeeld maar één persoon de visstand in de Bigi Pan verstoort, ondervindt Nieuw Nickerie direct de gevolgen ervan en zijn duizenden mensen gedupeerd. Een ander voorbeeld is uit de zeventiger jaren. De rijstsector heeft last gehad van slakken (pakro’s) die de rijstplantjes aantasten en met chemicaliën zijn deze uitgeroeid. Het ecosysteem is uit balans geraakt en de pakro aka die als hoofdvoedsel slakken eet, is samen met de pakro’s verdwenen.”

Effective beheer met SCPAM programma

Volgens Esajas wordt door LBB niet alleen gefocust op een stukje wetshandhaving, maar ook op de totaliteit van het beheer. “Samen met de districtscommissaris en de belanghebbenden willen we komen tot effectief beheer. Vandaar dat we nu het Suriname Coastal Protected Area Management (SCPAM) uitvoeren, om ook nog financiële mechanismen in werking te kunnen stellen die ervoor moeten zorgen dat het ingezette proces zich continueert.” Het SCPAM is vorig jaar november van start gegaan. Het is een driejarig programma dat wordt uitgevoerd. Momenteel zijn enkele nationale consultants bezig. Het is de bedoeling dat nog enkele internationale consultants worden toegevoegd en volgend jaar zullen de eerste rapporten binnen zijn. De adviezen die hieruit voortvloeien worden uitgewerkt en toegepast op de MUMA’s van Bigi Pan, noord-Coronie en noord-Saramacca. De ontwikkelde modellen uit de westelijke gebieden zullen daarna toegepast worden in de noord-Commewijne en noord-Marowijne gebied.

Edward Troon

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/NSS

19-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics