Nickerie.Net, vrijdag 23 november 2012


Viering 37 jaar staatkundige onafhankelijkheid - Surinaamse vlag met drie sterren?                              

In verband met 37 jaar staatkundige onafhankelijkheid van de Republiek Suriname  op 25 november aanstaande, heeft de president c.q. de regering besloten om de viering van de onafhankelijkheid  te  verplaatsen naar ons rijstdistrict Nickerie. De reden die hierbij wordt opgegeven, is decentralisatie. Dat is natuurlijk een grote klinkklare onzin van de regering. Een ieder weet dat de verplaatsing te maken heeft met de vergadering van de ACP-EU in Paramaribo, waarbij president Desi Bouterse  niet welkom is.

Is dit onze nieuwe Surinaamse vlag ?

De president heeft toen zelf ervoor gekozen om de viering maar in Nickerie te houden.  Om de bevolking ervan te overtuigen, dat het werkelijk gaat om decentralisatie, heeft regering toen bekend gemaakt dat de viering van de onafhankelijkheid, volgend jaar in het district Wanica zal plaatsvinden. Die mededeling is natuurlijk een kletsverhaal.

In verband met de viering van Srefidensi is het rijstdistrict prachtig versierd. Nw. Nickerie is de stad geworden van pracht en praal. De gebouwen en de straten zijn sierlijk gedecoreerd, elk op zijn eigen unieke manier. De vele straten zijn heel mooi gedecoreerd waarbij de Surinaamse vlag ook als decoratie is gebruikt.

De VHP jongeren van Nickerie hebben mij geattendeerd dat de organisatie voor  de decoratie van straten en gebouwen, vlaggen hebben gebruikt die veel gelijkenis vertonen met onze originele Surinaamse vlag. In plaats van 1 ster hebben ze nu 3 sterren op deze vlag aangebracht. Kennelijk zijn de 2 overige sterren zomaar uit de hemel komen te vallen. 

Ik vraag me af hoe de organisatie, in deze, districtcommissaris Wedhperkas Joeloemsing en de “president” van Nickerie, Rashied Doekhie, zo zwakhoofdig  zijn om een vlag te gebruiken voor decoratie, die gelijkenis vertoont met de originele Surinaamse vlag. Buitenlandse gasten en toeristen zullen wellicht de indruk krijgen dat het gaat om de Surinaamse vlag.

Door de bijna identieke vlag te gebruiken voor decoratie, naast de originele, hebben deze twee “nationalisten” getoond geen respect te hebben voor de Surinaamse vlag. De Surinaamse vlag is een belangrijk symbool voor ons land. Deze pseudo nationalisten moeten zich diep schamen om de Surinaamse vlag en het volk te beledigen.

Het beledigen van de vlag van Suriname wordt strafbaar gesteld door de artikelen 176a en 176b van het Wetboek van Strafrecht van Suriname. Deze artikelen luiden als volgt:

Art. 176a. Hij die zich in het openbaar, mondeling of bij geschrift of afbeelding opzettelijk op een voor nationale gevoelens krenkende wijze uitlaat over de vlag van Suriname, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden.

Art. 176b. Hij die een geschrift of afbeelding, waarin een voor nationale gevoelens krenkende uitlating over de vlag van Suriname voorkomt, verspreidt, openlijk ten toon stelt, of aanslaat, of, om verspreid, openlijk tentoongesteld of aangeslagen te worden, in voorraad heeft, wordt, indien hij weet of ernstige reden heeft om te vermoeden, dat in het geschrift of de afbeelding zodanige uitlating voorkomt, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie maanden.

Met dezelfde straf wordt gestraft hij die, met gelijke wetenschap of een gelijke reden tot vermoeden, de inhoud van zodanig geschrift openlijk ten gehore brengt.

Indien de schuldige een van de misdrijven omschreven in dit artikel, in zijn beroep begaat en er, tijdens het plegen van het misdrijf, nog geen vijf jaren zijn verlopen, sedert een vroegere veroordeling van de schuldige wegens een van deze misdrijven onherroepelijk is geworden, kan hij van de uitoefening van dat beroep worden ontzet.'

De decoratie met de “Surinaamse vlag” met 3 sterren is een walgelijke vertoning. Suriname wordt voor de zoveelste keer aan de schandpaal genageld. De president dient corrigerend op te treden tegen deze twee pseudo nationalisten, maar ja, hoe gaat president Desi Bouterse, de “president” van Nickerie corrigeren? 

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden/Fos Network

23-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics