Nickerie.Net, zondag 25 november 2012


Oud-parlementsvoorzitter Wijntuin weigert uitnodiging Jenny Simons op morele gronden

Onderwerp: Uitnodiging EU/ACPbijeenkomsten 24/11/2012

Aan: Mevrouw Drs. J. Simons Voorzitter van het Parlement van Suriname Alhier

Mevrouw de Voorzitter,

Hierbij bevestig ik de ontvangst van uw beide uitnodigingen ter bijwoning van de openingsceremonie van de dertigste sessie van de ACP Parlementaire vergadering, alsook de receptie ter ere van genoemde organisatie.

Mevrouw de Voorzitter, hoezeer ik mij vereerd voel positief op uw uitnodiging te reageren, op morele gronden, voel ik mij genoodzaakt de motieven van mijn weigering aan u door te geven. Op 13 augustus 1980 werd het door het volk van Suriname gekozen parlement door de militaire machthebbers ontbonden. Op 8 september 1980 verzond de commandant 1ste luitenant, R. Abrahams, mij het ondervolgend schrijven.

Paramaribo, 8 september 1980 Aan de heer E.L.A. Zinzy Wijntuinr. H.D. Benjaminstraat 40 Hierbij delen wij u mede dat u tot nader orde de Republiek Suriname niet mag verlaten.

De commandant van de Militaire Politie w.g. krabbetje-onleesbaar 1ste Luitenant R. Abrahams, thans minister van Openbare Werken en Verkeer. Ofschoon ik nog voorzitter was, werd het schrijven gericht aan de persoon E.L.A. Wijntuin.

Op 4 december 1980 werd mij zonder opgaaf van redenen huisarrest opgelegd door de minister van Leger en Politie, L. Neede. Alle contacten, het zij telefonisch ofwat dies meer zij, werden afgesloten. Op 16 december 1980 (geboortedag van mijn vrouw, kreeg ik, op aandrang van de arts Schaad, toestemming om mijn doodzieke moeder in de woning van mijn zus aan de Langatabikistraat te bezoeken.

Als een misdadiger, geflankeerd door twee in uniform geklede politieagenten, ondanks verzoek om dat niet te doen, stond ik naast het bed als gevangene van het militaire regiem, van de hardwerkende vrouw uit wier handen ik het leven kreeg. Daags na het bezoek kreeg zij een hersenbloeding, die tot gevolg haar dood had.

Op 6 december 1982 werden vijftien tegenstanders van het militair regiem, onder wie twee parlementariërs te weten Professor Baal Oemrawsing en Rudi André Kamperveen vermoord. In april van dit jaar werd de amnestiewet van Anton Paal, Melvin Bouva en André Misikaba aangenomen. Wereldwijd is die schending van het recht op leven veroordeeld. Mevrouw de Voorzitter, op grond van bovenaangehaalde principiële overwegingen deel ik u mee, dat ik symbolisch die uitnodiging aan u retourneer.

Hoogachtend, E. L. A Wijntuin ( Gewezen Voorzitter Parlement alsook van de Progressieve Surinaamse Volkspartij)

De heer Wijntuin zei in een interview in de Branding het volgende: Wanneer Jenny mij een uitnodiging stuurt, moet ik dan zitten tegenover een Ramon Abrahams, denkt u dat ik dat ga doen, daardoor zou ik het aangezicht van me moeder die mi het leven heft gegeven verdoezelen. Om ook tegen over de tiran Bouterse te zitten die de leiding had en meegewerkt heeft om mij als een gevangene te behandelen. Ze hebben mij zoveel pijn gedaan, denkt u dat ik tegenover hun ga zitten.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

25-11-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics