Nickerie.Net, maandag 03 december 2012


Santokhi geen pikin boi maar respectabele VHP voorzitter

Bij de onthulling van het borstbeeld van wijlen voorzitter Jagernath Lachmon, hebben diverse sprekers het woord gevoerd, waaronder ook Rashied Doekhie. Aanvankelijk was Doekhie niet op de lijst van sprekers geplaatst. Kennelijk is hij later stiekempjes op de sprekerslijst opgebracht. Het is evident dat vanuit de NDP, weken van te voren een paars scenario was bedacht, zodat Doekhie, zijn politieke show kon opvoeren.  

Mevrouw Jenny Simons was als voorzitter van het parlement uitgenodigd om een toespraak te houden, maar ze had afgezegd. Dat had ze bewust gedaan. Doekhie kreeg toen de kans om zijn toespraak te houden. Toen de voorzitter van de DNA had afgezegd, moest mevrouw Ruth Wijdenbosch, als waarnemend voorzitter van de DNA, uitgenodigd worden om namens het parlement een toespraak te houden. Maar dat heeft de organisatie (lees NDP) niet gedaan.  Hieruit blijkt duidelijk dat het om een paars scenario ging.

Doekhie had gedacht een loopje te kunnen nemen met de voorzitter van de VHP, maar de VHP voorzitter heeft een stokje voorgestoken. Vanuit het spreekgestoelte riep Doekhie, Santokhi om naar voren te komen. De doorgewinterde ex- rechercheur en commissaris van politie, Santokhi, had de wolf in schaapskleren al door, dat hij een vies spelletje speelde. Daarom had de voorzitter van de VHP, de uitnodiging van Doekhie straal genegeerd.

Kennelijk had Doekhie gedacht dat Santokhi een pikin boi was uit Lelydorp, die gehoor zou geven aan zijn oproep. Door de weigering van Santokhi is de hele politieke show van Doekhie mislukt. Jeetje, wat een vreselijke afgang van Doekhie. Wie met vuur speelt, verbrandt zich wel eens. Santokhi verdiend een waardige behandeling, hij is geen pikin boi uit Lelydorp maar een respectabele en integere voorzitter van de VHP en ook volksvertegenwoordiger.

Hij was minister van Juspol; voorzitter van de CICAD (Inter-American Drug Abuse Control Commission). De CICAD is de grootste organisatie op het Westelijk halfrond om het drugs- beleid te formuleren en het drugsprobleem  te elimineren. En aan deze organisatie heeft hij leiding gegeven.

Doekhie kan het niet verkroppen dat hij door Santokhi letterlijk en figuurlijk in zijn hemd is gezet. De protocollaire blunder van Doekhie, is direkt afgestraft door Santokhi. Hij is altijd met vuilsmijterij bezig. Hij moet goed beseffen dat Santokhi een schoon blazoen heeft en daarom kan hij van niets worden beticht. Santokhi kan naar alle hoeken van de wereld reizen, terwijl bepaalde personen in eigen huis een gevangene is.

Bij officiŽle gelegenheden als Srefidensi, moet je rekening houden met allerlei regels en afspraken. Die regels en afspraken zijn op verschillende manieren vastgelegd en hebben verschillende namen: voorschriften, procedures en protocollen. Kennelijk dacht Rashied Doekhie, dat de hele organisatie een bacovenwinkel was, en derhalve kon doen wat hij wilde.

De president dient ook bij officiŽle gelegenheden van de Staat, het protocol in acht te nemen. Zingen moet hij op de berm of partyís doen. Iemand had hierover al een opmerking gemaakt op een nieuwssite.

In politiek opzicht is Doekhie niet opgewassen tegen Santokhi, daarom neemt hij zijn toevlucht tot vuilsmijterij. Hij had Santokhi nodig om zijn politieke show te kunnen opvoeren. Op die dag was Doekhie fatsoenlijk en nederig tegen Santokhi. Toen was Santokhi geen luis, tjatjoender (iemand zonder principes), lellebel en wat dies meer zij, maar broeder Santokhi.

Toen de politieke show van hem was mislukt, is hij daags daarna, naar een lokaal tv station gestapt om zijn gal uit te spugen. In een interview zei Doekhie, dat Santokhi, op 25 november zijn politieke dood heeft getekend door niet in te gaan op zijn uitnodiging, om de eenheid en verbroederingsgedachte tentoon te stellen, door naar voren te komen en elkaar de hand te schudden.

Ik was oprecht bezig door Santokhi naar voren te roepen om hem een handdruk en omhelzing te geven zei hij. Als Lachmon dat kon doen met Arron, wat zou het van Santokhi wegnemen die zijn mond vol had over de idealen van Lachmon. Verder zei hij dat Santokhi pas vijf jaar in de politiek is en hij wijlen Lachmon niet heeft gekend.

Wellicht lijdt Doekhie aan geheugenverlies, voordat Santokhi in 2005 minister werd, was hij daarvoor twee keer gevraagd om minister van Juspol te worden maar dat heeft hij geweigerd. De motivering van zijn weigering was dat hij het politieapparaat op een hoger niveau wilde tillen. Zie daar zijn onbaatzuchtigheid.

De brasa (omhelzing) tussen wijlen Lachmon en Arron was in het belang van de natie en niet hun eigen belang, terwijl Doekhie met een omhelzing en handdruk politiek wilde scoren. De heren Arron en Lachmon waren fatsoenlijke mensen die normen en waarden hoog in hun vaandel droegen. Laten we eerlijk wezen, beschaving komt niet voor in het woordenboek van Doekhie.

De voormalige aartsvijanden Desi Bouterse en Brunswijk stonden jaren lang werkelijk naar het leven, maar nu hebben ze elkaar een brasa en handdruk gegeven. Dit hebben ze gedaan om hun eigen belangen te behartigen en niet het belang van de natie. Bij het prille begin van deze regeerperiode heeft Brunswijk honderden hectare aan goudconcessies gehad. Recentelijk is er 81 miljoen SRD overgemaakt naar het kabinet van de president zonder goedkeuring van het parlement. 

President Bouterse zei in zijn toespraak dat de mensen Rashied Doekie niet begrijpen. Wellicht begrijpen Joost en de president hem heel goed. Vandaar dat de president, Doekhie heeft onderscheiden met Commandeur in de Orde van de Palm. Het verbaast velen dat Rashied Doekhie, zo een hoge onderscheiding heef gekregen van de staat.

Als iemand, die vuilsmijterij tot zijn taak heeft gemaakt, een hoge onderscheiding krijgt van de Staat, is dat voor velen onbegrijpelijk. Dan kan in principe elke burger op dat niveau ook in aanmerking moeten komen voor zo een hoge onderscheiding.

Naipal.A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

03-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics