Nickerie.Net, dinsdag 04 december 2012


VHP- boodschap voor Internationale Dag van Personen met een Beperking

De Verenigde Naties hebben 3 december uitgeroepen tot Internationale Dag voor mensen met een beperking. Een dag waarop personen met een beperking op een positieve manier in de schijnwerpers mogen staan.

De Internationale Dag voor personen met beperking legt de nadruk op de interdependentie tussen handicap, mensenrechten en ontwikkeling. Op deze jaarlijkse dag is er extra aandacht voor de gelijke rechten van mensen met een beperking.

De Vooruitstrevende Hervormings –Partij(VHP) heeft tijdens de viering van het Diwalifeest op 13 november 2012, ruime aandacht geschonken aan personen met een beperking en weeskinderen. De belangrijkste drijfveer van de VHP om personen met een beperking te betrekken, is de overtuiging dat ieder mens van betekenis is en moet kunnen leven in menselijke waardigheid. 

De Vooruitstrevende Hervormings –Partij(VHP) onderschrijft deze rechten voor kinderen en jongeren met een beperking in de hele wereld. De rechten van kinderen met een beperking zijn voor de VHP een belangrijk uitgangspunt om in te zetten voor mensen met een beperking.

Personen met een beperking zijn ‘s werelds grootste minderheidsgroep. Zij zijn verhoudingsgewijs arm, hebben meer kans om werkloos te zijn en hebben een hoger sterftecijfer dan de rest van de bevolking. Al te vaak genieten zij niet van het gehele spectrum van politieke, sociale, culturele, economische en burgerrechten.

Gelijke participatie vereist niet alleen het ontmantelen van sociale, juridische en omgevingsbarričres die personen met een handicap marginaliseren. Het betekent ook dat banen, onderwijs, gezondheid, informatie en andere diensten voor hen even toegankelijk moeten worden gemaakt als voor alle anderen.

Vele jaren zijn de rechten van personen met een handicap over het hoofd gezien. Daaraanis verandering in gekomen omdat er wereldwijd vooruitgang is geboekt in de participatie en het voordeel in ontwikkeling voor personen met een beperking. Er moet veel meer gedaan worden om hun volledige integratie te verzekeren.

Laten we ons op deze dag herinneren dat een samenleving die de integratie van personen met beperking verwaarlozen, zichzelf de waardevolle bijdrage van deze individuen ontzeggen. Ook moeten wij ons engagement voor gelijke rechten voor mensen met een beperkig en hun volledige participatie in het economische, sociale en politieke leven in de samenleving herbevestigen.

Op deze dag wil de VHP nogmaals haar boodschap benadrukken: personen met een beperkingmoeten mee kunnen participereneconomische, sociale en politieke leven, maar ook in het beleid van de regering. De partij wil iedereen bewust maken van het gegeven dat elke instantie, ook de politieke partijen, moeten ijveren voor toegankelijkheid voor personen met een beperking.

De VHP doet een oproep naar de regering en alle instanties: geef elke burger een kans om mee te participeren in het beleid, ook de burgers met een beperking. Overleg, dialoog, communicatie en participatie laten toe om te groeien naar een samenleving waar iedereen met een beperking zich thuis kan voelen.

Chandrikapersad Santokhi

(Voorzitter)

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net/Ingezonden

03-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics