Nickerie.Net, dinsdag 11 december 2012


WINgroep opent bijzonder computer centrum

Op donderdag 13 december a.s. om 10.00 uur opent de WINgroep op haar terrein een wel heel bijzonder computercentrum namelijk het Computer Educatiecentrum WINgroep. Het is geen computercentrum zoals er al zoveel van zijn. Maar wat is dan het verschil tussen ons Computer Educatiecentrum en de andere computercentra.

In de ochtenduren kunnen scholen tegen een heel kleine vergoeding van 1 srd per kind per keer diverse computercurssusen volgen.'s middags en 's avonds zullen er speciale cursussen gedraaid worden voor senioren burgers en ook zij betalen een speciaal tarief. Kenmerk van deze programma's is dat zij in een veel langzamer tempo gegeven zullen worden. Dat geldt ook voor de cursussen die wij aan de jongeren uit het speciaal onderwijs aanbieden. Ook is het mogelijk dat onze docent naar een school toegaat als de school zelf beschikt over een lokaal met computers.

Daarnaast zullen in de middag en avonduren ook de gewone computercursussen gevolgd kunnen worden tegen een normaal gangbaar tarief. In ons computercentrum worden aan beginners en gevorderden de volgende cursussen aangeboden: Windows, Word, Exel, Acces, Power Point en Onderhoud PC. Binnenkort zal het ook mogelijk zijn cursussen te volgen die te maken hebben met internet.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / WiN

09-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics