Nickerie.Net, vrijdag 14 december 2012


Broodschrijver John Brewster is spoor volledig bijster

Naar aanleiding van een artikel onder de kop: “De VHP en het Die -Ras- spora spook”  van ene John Brewster op de diverse nieuwssites, wil ik als volgt reageren. De broodschrijver John Brewster heeft middels een artikel VHP-voorzitter Santokhi en het diaspora beleid van de partij in een kwaad daglicht gesteld. Het schijnt dat de broodschrijver John Brewster, het spoor volledig bijster is. Als je niet weet hoe de vork in de steel zit, is het adagium: schoenmaker blijf bij je leest. Hetzelfde geldt ook voor minister Winston Lackin. In mijn eerdere artikel onder de kop: “Heil of hel samenwerking NDP nu” had ik reeds aangegeven dat de VHP en haar voorzitter, het mikpunt is van aanvallen vanuit de NDP. Met het ingezonden artikel van de broodschrijver John Brewster is dat weer gebleken.

John Brewster als broodschrijver van de NDP, c.q. de regering, verdient aardig wat Euro’s bij, door de opdrachten van zijn werkgever keurig uit te voeren. Minister Winston Lackin heeft een week terug in het parlement gezegd dat de regering wel een diaspora beleid heeft en geen “die ras- spora  beleid”. Hij bedoelde daarmee dat de VHP een diaspora beleid heeft ontwikkeld waarbij alleen maar Hindostanen zijn gekend. Dit is natuurlijk een kletsverhaal van hem.

Minister Lackin is duidelijk racistisch bezig. De baas van Lackin, president Bouterse, had tijdens een vergadering in Ocer, in 1987, ook beledigend uitgelaten over de Hindostanen. Toen had  hij gezegd dat de Hindostanen de hele dag bezig zijn met kakaré, kakaré. Bouterse en Lackin gebruiken de Hindostaanse kiezers als stemvee, en wanneer ze hun doel bereikt hebben worden die kiezers snel in een vergeethoekje gedumpt. 

Uit het onzin verhaal van zowel John Brewster als van Winston Lackin is het duidelijk geworden dat geen van beiden een visie hebben met betrekking tot het diaspora beleid. Het is evident, dat zij zelf een “die -ras -spora beleid” voeren. Ergens wil ik Lackin niet serieus nemen, because he is lacking intelligence.

Als minister Winston Lackin beweert dat de regering wel een diaspora beleid heeft, laat hij dat aan de gemeenschap presenteren. De VHP heeft zowel aan de regering als het parlement een rapport over het diaspora beleid aangeboden. Het enige wat de regering moet doen is een ontwerpwet m.b.t het diaspora beleid indienen bij het parlement.

De huidige regering heeft nooit een diaspora conferentie gehouden laat staan een diaspora beleid ontwikkeld. De scribent zegt in zijn artikel dat je een nationaal onderwerp als diaspora als politieke partij niet kan gijzelen of claimen. “Het is daarom zinloos aanbevelingen zonder draagvlak, aan het hoogste orgaan van een land aan te bieden”. Ik zei aan het begin van dit artikel dat de broodschrijver het spoor volledig kwijt is geraakt, maar nu blijkt dat hij ook nog aan selectief geheugenverlies lijdt.

De diaspora conferentie van 14 januari 2012 was mede gericht op het scheppen van een breed nationaal draagvlak. Er werden daarom deelnemers uitgenodigd uit relevante en functionele groepen uit de gemeenschap zoals vertegenwoordigers van alle politieke partijen die in DNA aanwezig zijn, DNA fracties, afgevaardigden van ministeries, het bedrijfsleven, de vakbeweging, niet gouvernementele organisaties en consultants.

In totaal hebben 140 participanten deelgenomen aan de conferentie. De NDP was vertegenwoordigd door Melvin Bouva,  bovendien waren er ook andere NDP’ers aanwezig. Uit de participantenlijst blijkt dat er een brede dwarsdoorsnede van de gemeenschap aanwezig is geweest welke actief heeft geparticipeerd. De Indonesische ambassade had een vertegenwoordiger afgevaardigd. Op www.vhp.sr kunt u het volledige verslag lezen. 

Zes deskundigen uit binnen- en buitenland presenteerden het thema over diaspora vanuit verschillende invalshoeken. De lijst van sprekers zag er als volgt uit. Prof. Dr. Marten Schalkwijk,  Drs. Amwed Jethu en drs. Chandi Jethu, Prof. dr. Anthony Caram,  Drs. Rajendre Khargi,  Drs. Delano Landvreugd, Keith Nurse M Sc. De conferentie werd geleid door drs Maurits Hassankhan en de opening werd verricht door de voorzitter van de VHP, Chandrikapersad Santokhi. 

De scribent struikelde ook over het feit dat fundamentele idealen van de VHP nog steeds op het Hindoeïsme zijn gebaseerd. Hij gaf aan dat als je nog geen 3 jaar geleden de Shanti-politiek als motto hebt verkondigd en alle rituelen en symbolen nog steeds gedomineerd worden door het Hindoeïsme, zal deze partij niet tot een volwassen nationale partij uitgroeien.

Meneer Brewster, de VHP is een partij die haar idealen ontleent aan moreel-ethische en universele normen en waarden, en niet  aan het Hindoeïsme. De scribent geeft niet aan dat Shanti (vrede) een universele wens is van de mensheid, vandaar dat de VN, 2 october, de geboortedag van Mahatma Gandhi, heeft uitgeroepen tot “Dag van Geweldloosheid”.

Het Hindoeïsme wordt zwaar onderuit gehaald door de scribent; hier is er duidelijk sprake van opzet. Moet ik ook zeggen dat de ideologie van de NDP gebaseerd is op het Christendom omdat daar een geestelijke leider een Christen is? Nee, we moeten respect hebben voor alle geloven. Een opm. Ik citeer Steve Meye: Wie niet voor amnestie is, is een staatsvijand.

De NDP is beslist geen nationale partij maar een etnische partij, Als er in de partij Hindostanen, creolen, Chinezen en Javanen zijn, betekent dat nog geen nationalistische partij.  De NDP is op etnische ideologie gestoeld. Wil zij behoren tot een nationale partij, dan moet ze haar fundamentele idealen van etniciteit overboord gooien.  

Ik heb bij dit artikel 3 foto’s van de diaspora conferentie toegevoegd, hopelijk dat de redactie deze foto’s publiceert. De broodschrijver kan deze foto’s zelf bekijken, en zelf zijn pseudo- filosofische associatie tussen de conferentie en het etnische logenstraffen.

Naipal. A.I

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Ingezonden

14-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics