Nickerie.Net, vrijdag 14 december 2012


Regering niet serieus met bescherming milieu en klimaat

Paramaribo - De regering lijkt niet serieus genoeg en misschien al helemaal niet geïnteresseerd in de bescherming van het milieu. Dit concludeert parlementariër Harish Monorath (Nieuw Suriname) uit de lage bedragen die in de begroting zijn opgenomen. Hij somde enkele op donderdag tijdens de begrotingsbehandeling. "Om te beginnen zijn voor vrijwel alle diensten, zoals het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname met een stelpost van slechts SRD 90.000, te weinig geld op de begroting opgenomen", zei het assembleelid.

Harish Monorath (Nieuw Suriname)

Monorath meent dat er niets terecht zal komen van het strategische plan voor het klimaatverandering wanneer daarvoor maar SRD 50.000 is opgebracht op de begroting. Hij wijst er op dat speciaal voor klimaatverandering niet lang terug het Nationaal Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing tot een rechtsorgaan is gemaakt. “Maar wat moet met slechts SRD 50.000 worden gedaan”, vraagt Monorath.

Een lachertje

Een lachertje noemt Monorath het wanneer voor afvalverwerking en recycling de regering slechts SRD 25.000 in de begroting laat opnemen. Voor de bescherming van de atmosfeer is apart een bedrag opgebracht van SRD 100.000. Monorath zegt dat dit betekent dat de regering geen plannen heeft onderzoek te doen naar het kwikgehalte dat voorkomt in de atmosfeer in het land. Alleen al in Paramaribo is de kwikdamp 6 maal hoger dan in andere districten. Dit komt door de vele goudsmeden die midden in de binnenstad zijn gehuisvest. Er zijn in totaal 36 geregistreerde goud opkoopbedrijven in Paramaribo.

De parlementariër vindt het erg dat de regering voor het beschermen van de totale biodiversiteit en met name flora en fauna, slechts SRD 100.000 laat begroten. "Suriname is vrijwel het enige land op aarde met het meeste bos met een enorme verscheidenheid aan biodiversiteit en dan hebben we slechts dit bedrag voor over om het te beschermen”, zegt hij. Voor het beschermen van de ozonlaag is een bedrag opgebracht van SRD 110.000.

Het meest schandalige vindt Monorath dat de regering een post heeft opgebracht onder de noemer hernieuwbare energie van slechts SRD 10.000. “Wat is dit, is er wel nagedacht over het ontwikkelen van zonne-energie als hernieuwbare bron, vuil verwerken tot energie”. Dit geldt ook voor het promoten van duurzaam waterbeheer waarvoor SRD 37.000 is opgebracht. Voor de milieuwet is een bedrag opgebracht van SRD 20.000. “Dit alles is je reinste onzin”, stelt Monorath.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS / Fos Network

14-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics