Nickerie.Net, maandag 17 december 2012


Jogi: Abrahams schuift projecten toe aan zoon en dochter

Minister Ramon Abrahams van Openbare Werken moet maandag tijdens de begrotingsbehandeling uitleg geven over indringende vragen die gesteld zijn door assembleeleden. Mahinder Jogi (Nieuw Front/VHP) heeft hem ervan beticht zijn zoon en dochter voor te trekken bij het gunnen van werkzaamheden. Er is ook afgeweken van openbare aanbesteding, waarbij kinderen van de bewindsman projecten toegeschoven hebben gekregen. Het gaat om ettelijke miljoenen.

75463e573b46f2678accf20f9c5fb6b1.jpgJogi zegt aan Starnieuws dat president Desi Bouterse elke dag vr het STVS-journaal begint, de samenleving oproept om van het land te houden. "Ik vraag de president om te tonen dat hij van het land houdt. Laat hij in het belang van het land handelen en maatregelen tegen de minister treffen", stelt de politicus, die diverse documenten heeft verzameld om aan te tonen dat Abrahams niet correct bezig zou zijn.

Tal van voorbeelden

"Waarom moesten er 300 computers gekocht worden voor Openbare Werken?", vroeg Jogi tijdens de begrotingsbehandeling. Deze computers worden geleverd door NV Novoteqnica. De zoon van de minister, Ryan Abrahams, is directeur en zijn dochter Rachel Abrahams, is commissaris van het bedrijf. Jogi stelde ook vragen over de renovatie van het presidentieel paleis. NV Prosur is belast met de directievoering, waar Rachel directeur van is. Er is tevens gevraagd om extra middelen voor meerwerk voor de inrichting van de buitenkeuken.

Prosur is eveneens belast met het geven van adviezen voor het oplossen van het fileprobleem. Ook hier is geen openbare aanbesteding gehouden. Bij resolutie van de president is het project toegewezen aan Prosur. Voor het verrichten van de diensten ter ondersteuning van het beleid en uitwerking van beleidsplannen krijgt Prosur US$ 2.136.389. Op voordracht van de minister heeft het bedrijf Abrafa, waarbij zoon en dochter mede-aandeelhouders zijn, SRD 482.839 ontvangen voor werk dat verricht is eind 1999 en begin 2000. De minister heeft geen antwoord gegeven op de gestelde vragen. Hij heeft ook niet geantwoord op de vraag waarom voor nutsvoorzieningen voor de Oost-West-Verbinding euro 775.00, zoals begroot, niet toereikend is. Het bedrag is opgevoerd naar euro 3.469.463. Abrahams zei de vragen mee te zullen nemen naar de tweede ronde. Hij komt vandaag aan het woord.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /NSS

17-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics