Nickerie.Net, dinsdag 18 december 2012


Sital: “Droge tijd geen excuus voor slechte inzaai”

Paramaribo - De droge tijd mag niet als excuus worden gebruikt voor de enorme terugval van de najaarsinzaai, zegt coördinator Badrisein Sital van het Rijstorgaan aan Starnieuws. Hij vindt dat het voortraject tot inzaai in deze najaarsoogst niet goed is ingevuld. Ook andere factoren hebben een rol gespeeld, maar de droogte is meestal voorberekend in de najaarsoogst.

02797c535a961acdad7d19b3b4ef91a4.jpgVolgens Sital weet iedereen dat de najaarsoogst gepaard gaat met de droogte. “Dit is altijd al zo, maar de voorzorgsmaatregelen moeten worden getroffen.” Hij stelt dat er moest worden gewerkt aan de natte infrastructuur om mogelijkheden te creëren voor de landbouwers. De beloofde incentives hebben eveneens een rol gespeeld.

Falend beleid

 “Deze slechte inzaaicijfers zijn toe te schrijven aan het falend beleid, slechte management, gebrek aan inzicht, capaciteit en kennis van het ministerie van Landbouw, Veeteelt en Visserij,” somt Sital geïrriteerd op. “De inzaaiperiode moet worden gekoppeld aan alle randvoorwaarden, hetgeen niet gebeurt. Erger nog is dat minister Hendrik Setrowidjojo niet eens het verschil kent tussen voorjaars- en najaarsoogst”, geeft hij de minister een natrap.

Traditioneel wordt er juist meer ingezaaid in het najaar, omdat dit seizoen als het ‘grote’ wordt beschouwd. De voorjaarsoogst gaat gepaard met een natte periode en dan is vaak de droge infrastructuur een probleem. Niet iedereen zaait dan in, maar in het najaar wordt dit vaak ingehaald, legt Sital uit. Hij vindt het belachelijk dat juist in de najaarsoogst de enorme terugval te constateren is.

In het district Nickerie heeft hij vandaag een persconferentie belegd, waarbij hij zaken uit de doeken heeft gedaan. De bijeenkomst van het Rijstorgaan is gehouden in het Adron-gebouw.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

17-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics