Nickerie.Net, woensdag 19 december 2012


Hok en Ameerali geven geen informatie over EBS-deal

Paramribo - De regering heeft US$ 76 miljoen ter beschikking gesteld van de Energie Bedrijven Suriname (EBS) voor de uitbreiding van de centrale aan de Saramaccastraat. Er worden drie generatoren van 21 megawatt geleverd. Minister Jim Hok en vicepresident Robert Ameerali gingen in De Nationale Assemblee niet in op indringende vragen die gesteld werden door het Nieuw Front.

257c01f0025024564f4a023e93494e87.jpgAssembleelid Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) vindt dat Hok en Ameerali bewust informatie achterhouden voor de samenleving. De parlementariër wilde weten wie de generatoren zal leveren en of er een milieurapport is van het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (Nimos). Hok stelde zich op het standpunt dat president Desi Bouterse in een machtiging bepaald heeft dat de vicepresident, zijn vervanger of een door hem aan te wijzen minister als vertegenwoordiger van de staat optreedt bij parastatale bedrijven. Hij schoof de vragen door naar Ameerali.

Teleurgesteld

Toen Ameerali als laatste spreker namens de regering in de tweede ronde aan het woord kwam, zei hij dat de aandeelhouder een goedkeuring heeft gegeven voor twee overeenkomsten. Het gaat om ruim US$ 47 miljoen voor bouw en installatie van de centrale door een Deense maatschappij en ongeveer euro 27 miljoen voor levering van de generatoren.

Gajadien zegt aan Starnieuws zeer teleurgesteld te zijn dat de regering geen openheid heeft gegeven over met wie de contracten zijn getekend. Ook de procedure die gehanteerd is, werd niet bekendgemaakt. Er is niet geantwoord op de vraag of er openbare aanbesteding is gehouden, of er leningen gesloten zijn voor de uitbreiding en hoe het gesteld is met het milieuvraagstuk. Gajadien heeft kunnen achterhalen dat met de firma Olibis een overeenkomst gesloten is voor de levering van de machines. Gajadien wilde ook informatie over leningen die EBS heeft gesloten met een firma tegen een rente van 9%. Assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons zei aan de vp dat er concrete vragen zijn gesteld over bedrijven die onder NH vallen en vroeg de vp om deze mee te nemen in de beantwoording in de derde ronde.

Ingezonden lezers reacties:

--------------------

Bij de NV.EBS zijn eindelijk de lang verwachte acties ondernomen door de RVC, maar men is nog lang niet klaar.
Gaarne Uw aandacht voor het volgende ;
1)  Onderzoek van de deal met NV. OLIBIS ( familie Sibilo ), voor het leveren van generatoren aan EBS, vooral de generator van Moengo die alle soort problemen heeft, en in de garantieperiode verkeerd.
Onderzoek naar de after sale service die de EBS tonnen aan euro's kost, ook verricht door Sibilo en dit ondanks er goedkoper ingekocht kan worden via andere lokale firma's.
2)  Onderzoek naar financiele malversatie's m. b. v. zogenaamde aannemers.
3)  Onderzoek naar verrichte werkzaamheden door Nv.OLIBIS, die zich ook heeft weten te bellasten met de bouwwerkzaamheden m.b.t. de installatie van de generatoren, waarbij er geen rekening gehouden is met de bouwvoorwaarden, ondanks toezicht en verwijten van de bevoegde instanties.
4)  Onderzoek naar de financiele verslagen van ERNST & YOUNG, omdat na dit project er medewerkers van ERNST & YOUNG in dienst van de EBS zijn genomen, dezelfde medewerkers die toen onderzoek van de financiele zaken deden voor ERNST & YOUNG.
5)  Onderzoek naar misbruik van dienstvoertuigen en andere bedrijfsmiddellen, vooral het brandstof verbruik.

------------------------------

Wij gaan zaken anders doen, de regering moet als een bedrijf gerund worden!” Stoere woorden van vicepresident (vp) Robert Ameerali. Blijheid bij veel mensen, want een bedrijf verdient geld, terwijl de overheid de burger doorgaans geld kost. Zonde van zoveel stoerheid eigenlijk, want kort nadat de ‘zakenman’ dit betoog hield, werd zijn makker Michael Miskin gevraagd de scepter te zwaaien op het ministerie van Handel en Industrie. Hoezo ervaring, diploma’s en affiniteit? Vriend van de vicepresident, dat staat garant voor een leuke overheidsbaan. Zo werd een onderdirecteur aangesteld op Handel en Industrie in de persoon van Dirk Heave, die eerst directeur was bij een klein christelijk omroepbedrijf. Ook hij schijnt een vrij hechte band te hebben met de ‘zakelijke’ vp.
Paul Abena, minister van een partij (Seeka) die niet eens één zetel haalde bij de verkiezingen, pakte het wel erg grof aan. Die muteerde personeel op Sportzaken dat het een lieve lust was. Hij nam meteen zijn broer in dienst, voor wie hij een gloednieuwe functie creëerde. Daarmee is de kous niet af, want de voorzitter van Bouterse’s NDP, Clary Linger, werd benoemd in de Raad van Commissarissen van de Centrale Bank en haar zonen kregen lucratieve baantjes: één bij de Staatsraad en een ander als directeur Milieubeheer.Met nog een ellenlange lijst van familie, vrienden en loyalisten voor de boeg, schijnt het einde van de naar nepotisme neigende benoemingen nog niet in zicht. Als klap op de vuurpijl kwam de doorgaans kritische directeur van het Kabinet van de president, Eugene van der San, met een vage verklaring. De mutaties zouden een overblijfsel zijn van de regering-Venetiaan, die in 1991 de regel instelde sleutelposten op ministeries politiek in te vullen.
Nieuwe wind? Mooi niet! Het kabinet, dat al te kampen heeft met een slechte naam door de ‘bagage’ van Desi Bouterse, schijnt niet te beseffen dat het zichzelf in de vingers snijdt. Want om de vele beloftes en ambitieuze projecten kans van slagen te geven, moet het regeerteam kunnen steunen op capabele mensen. Zoals het er nu naar uitziet, zijn slechts hier en daar erkende deskundigen benoemd die een onkundig en knullig team moeten gaan voortduwen: het recept voor een fikse uitglijpartij.
Een innovatieve aanpak is trouwens niet moeilijk. De woorden van de vicepresident

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / Fos Network

17-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics