Nickerie.Net, zondag 23 december 2012


Handelingen PL omtrent vuurwerk anarchistisch en vooral kinderachtig

Nickerie - Nickerianen zijn verbijsterd over de uitspraken van PL  leider Somohardjo tegenover de pers , waarbij hij het vuurwerk bagatelliseerde met de woorden dat ongelukken overal kunnen gebeuren. In zijn campagne om zoveel mogelijk zieltjes te winnen, kwam de PL op het idee om op kinderdag vuurwerk af te steken. Het wordt steeds duidelijker dat hiervoor geen toestemming was verleend en dit gebeurd is zonder enige professionele begeleiding. Er vielen vier slachtoffers nadat een vuurwerk op het publiek was terechtgekomen. De PL mag van geluk spreken dat de letsels tot geen ernstige verwondingen of blijvende invaliditeit heeft geleid.  PL leider gebruikte de vier slachtoffers om aan de pers te tonen dat ze nog 'heel' waren. De persconferentie werd geleid door Somohardjo. Hij werd bijgestaan door onderminister van Landbouw, Veeteelt en Visserij, Abigail Lie A Kwie en parlementariër Soetimin Marsidih, die belast was met de organisatie.

b7bd60e6b033a25b0de49c9b6fdad716.jpgPertjajah Luhur voorzitter Paul Somohardjo met de vier slachtoffers. (Foto: Raoul Lith)

Somohardjo merkte op dat de partij in de toekomst voorzichtiger moet zijn. Ook benadrukte hij dat een ongeluk onvoorspelbaar is en overal kan gebeuren. “Dit is geen opzet en wij zijn niet illegaal bezig geweest. Ook zijn wij niet buiten de regels gegaan. Wij hadden toestemming, weliswaar mondeling. En als die ambtenaar nu ontkent en aan zijn brood denkt, nemen wij de schuld op ons. Het belangrijkste voor ons zijn de slachtoffers, die het allen nu goed maken”, deelt Somohardjo mee.

'Mondelinge toestemming'

Somohardjo vindt het treurig dat de partij nu zo ‘gecriminaliseerd’ worden. Hij zal het onderzoek van het Openbaar Ministerie rustig afwachten. De partij is ervoor verantwoordelijk en wij gaan niet ervoor ‘dokken’, merkte Somohardjo op. De vier slachtoffers Amna, Anjelie, Manisha allen Ramadhin en Norma Samidjo hebben de persconferentie bijgewoond. Zij zijn tevreden over de steun die ze hebben gekregen van Pertjajah Luhur.

Marsidih, die belast was met de organisatie van de kinderdagviering en jaarafsluiting in Nickerie, zei aan Starnieuws dat twee medewerkers van het districtscommissariaat hem verwezen hadden naar hoofd brandweer preventie, Remy Markeloo. Volgens Marsidih hebben deze ambtenaren hem voorgehouden dat de vergunning ook mondeling geregeld kan worden. “Op dat moment wist ik het niet beter. Ik heb Markeloo telefonisch gesproken en hij heeft mij toen toestemming gegeven. Ook zou hij manschappen sturen op die bewuste dag en beloofde om zelf aanwezig te zijn”, legt Marsidih uit, die lid is van de wetgevende macht.

'Markeloo woedend'

Markeloo is woedend op Marsidih. Hij zegt nooit toestemming gegeven te hebben. “Ik ben niet de instantie die toestemming geef. Indien wij hiervan op de hoogte waren, zouden onze mannen daar aanwezig zijn om het geheel te begeleiden. Marsidih heb ik helemaal niet gesproken en hij liegt. Als parlementarier siert dit hem niet”, stelt Markeloo.

Jennifer Geerlings-Simons loog over ziek zijn van Marsidih

In een regeringstijdperk waarbij vooral de leugen regeert, bewees parlementsvoorzitter Jennifer Simons nog eens dat de huidige regering onder leiding van Bouterse niet zo nauw neemt met de waarheid en zelf als parlementsvoorzitter ook geen voorbeeldig rol kan spelen. Terwijl Marsidih belast was met de organisatie en ook op persconferentie aanwezig was, deelde assembleevoorzitter Jennifer Geerlings-Simons steeds mee dat de parlementariër wegens ziekte de vergaderingen niet kan bijwonen. Hij zou zelfs zo ziek zijn, dat hij opgenomen zou worden in het ziekenhuis. Marsidih en Markeloo zijn beiden door de gewestelijke politiecommandant van Nickerie, Stanley Benschop, gehoord. Het rapport van de politie heeft uitgewezen dat de organisatie geen toestemming had om vuurwerk af te schieten. De zaak is nu naar het Openbaar Ministerie om afgehandeld te worden.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS / FOS Network

23-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics