Nickerie.Net, woensdag 26 december 2012


Kerstboodschap VHP: geduld, respect en saamhorigheid

PARAMARIBO, 25 dec – “Wanneer mensen het vertrouwde niet meer herkennen, groeit wantrouwen. Maar geduld, respect en saamhorigheid kunnen tegenwicht bieden. Het komt op maatschappelijke verbondenheid aan. De uitdaging is steeds elkaar te betrekken bij het oplossen van problemen. “ Dit stelt de Vooruitstrevende Hervormde Partij, VHP, in haar kerstboodschap. De VHP heeft in haar ontwikkeling vrede, verbroederingsfilosofie en eenheidsgedachte geadopteerd.

Dit wordt dan ook als bijdrage gezien aan het waarachtig uitdragen en beleven van hetgeen de geboorte van Christus symboliseert. “Het Kerstfeest spoort ons aan tot het delen van ervaringen met anderen, tot luisteren en zingen, tot het doorgeven van verhalen, tot het eren van God en het versterken van de band met onze medemensen. Kerstmis verbindt die hoop met geloof en liefde. Hoop kijkt niet terug maar vooruit; het is de verwachting van een betere wereld en een beter leven.”

Daarin ligt de basis voor aanvaarding van het bestaan, als gave en opgave. “Hoop is een anker dat zich hecht in de vaste grond van geloof, maar de hoop is ook verankerd in de liefde die gericht is op de ander. Kerstmis brengt ons samen, geeft nieuwe kansen en is het feest om het ontvangen licht door te geven. In de boodschap van hoop, geloof en liefde zien wij de betekenis van Kerstmis, het feest van de verwachting van nieuwe tijden.”

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Ingezonden

20-12-2012

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2012. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics