Nickerie.Net, zaterdag 12 januari 2013


Hakrinbank directeur Jim Bousaid tempert euforie over economische vooruitzichten 2013

 

Volgens Hakrinbank-directeur drs. Jim Bousaid zijn de macro-economische perspectieven voor Suriname door de bank genomen goed te noemen, maar hij waarschuwt voor de euforie, die mensen tot het idee brengt dat ‘de bomen tot de hemel zullen groeien’. Bousaid merkte gisteravond tijdens een lezing van ‘De Kenniskring’ op, dat beleidsmakers er rekening mee moeten houden dat het mooie plaatje er weleens heel anders kan gaan uitzien.

 

Hakrinbank-directeur drs. Jim Bousaid: ‘Een terugblik 2012, verwachtingen 2013’

 

De goudprijs is momenteel hoog, omdat beleggers tijdens de economische crisis ter bescherming van hun vermogens hun toevlucht in goud hebben gezocht. In Europa en de Verenigde Staten zijn er inmiddels echter stringente maatregelen genomen en op middellange termijn zien de perspectieven er beter uit, waardoor men weer voor de traditionele vormen van beleggingen zal kiezen. Voorts wordt er in de VS geďnvesteerd in alternatieve energiebronnen en de eigen olieproductie en is het de vraag of de olieprijs altijd hoog zal blijven.

 

Bousaid stipte voorts aan, dat in het overheidsbeleid zich een koersverandering aan het voltrekken is. Men spreekt nu minder over het uitvoeren van megaprojecten en maakt nu een switch naar een sociale agenda. Bousaid acht megaprojecten als een brug over de Corantijnrivier bedrijfseconomisch sowieso niet haalbaar en vermoedt dat men heeft gemerkt dat politiek beter gescoord kan worden met een sociale agenda, maar hij wil wel weten of dit op lang termijn betaalbaar zal blijven.

 

Ook over het privatiseren van parastatale bedrijven zoals Staatsolie wordt nu minder gesproken. De overheid zou 20% van de aandelen van Staatsolie verkopen, die overigens vanwege de bedrijfswaarde door Bousaid allang als een multibillion dollar company werd beschouwd. Bousaid was van oordeel, dat een waardebepaling van de aandelen moeilijk zal zijn, omdat er momenteel investeringen en olie-exploraties gaande zijn. Een punt van zorg is voor hem overigens het nijpende energietekort en de exorbitante overheidssubsidie aan de EBS, die vorig jaar SRD 400 miljoen bedroeg.

 

De bankdirecteur pleitte voorts voor een gedegen onderzoek naar mogelijkheden tot diversificatie en sectoren die op lange termijn voordeel zouden kunnen opleveren zijn volgens hem de agro-industrie en de dienstverlening. De beleidsmakers zouden voor de Surinaamse economie een goede strategie moeten definiëren, aldus Bousaid.

 

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /De West

12-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics