Nickerie.Net, maandag 14 januari 2013


Kapitalist Ratan Tata is altijd integer gebleven in corrupt India

OPINIE / A. Scheepers − 14/01/13, 10:15

De economische faculteit van de Universiteit van Amsterdam heeft een weloverwogen keuze gemaakt met het toekennen van een eredoctoraat aan Ratan Tata, schrijft VVD-gemeenteraadslid Arno Scheepers. 'Critici staren zich blind op het feit dat hij een kapitalist is.' Tata is verantwoordelijk voor 3 procent van alle vennootschapsbelasting die in India betaald wordt

De UvA kende vorige week eredoctoraat toe aan Ratan Tata, de eind 2012 afgetreden CEO van het Tata concern. Hij ontvangt dit eredoctoraat 'voor zijn grote bijdrage aan de wereldwijde expansie van de Tata Group, waarbij hij economische groei liet samengaan met een uitgebreid corporate social responsibility-programma van het concern'.

Het is een positief signaal van de economische faculteit om een topman te belonen voor het uitbouwen van een concern in een ontwikkelingsland en tegelijkertijd oog te hebben voor de rol van een onderneming in de maatschappij. Toch menen dr. Sruti Bala en twintig andere wetenschappers van de UvA dat de toekenning van dit eredoctoraat misplaatst is.

Grote invloed

In de eerste plaats krijgt Tata er van langs van de briefschrijvers omdat het bedrijf sterk groeit en daarmee de nodige maatschappelijke invloed vergaart. Immers, de afhankelijkheid van een groeiend aantal werknemers en het beslag op de openbare ruimte nemen ook sterk toe. Zeker, een groot concern als Tata heeft invloed en roept weerstand op, maar Tata heeft altijd de weg van de rechtstaat gevolgd en vaak geluisterd naar geluiden uit de samenleving. Zoals in het geval van de Tata Nano fabriek, die het concern na veel protesten op een andere locatie in India heeft gevestigd.

In plaats van lof te hebben voor het maatschappelijk verantwoordelijkheidsgevoel van Tata, bekritiseren de wetenschappers de filantropische uitgaven aan ziekenhuizen, scholen en andere instellingen door Tata: door haar donaties neemt Tata schijnbaar publieke taken over en tegelijkertijd worden de begunstigde instellingen afhankelijk van publieke gelden, omdat het Tata concern in moeilijke tijden de hand op de knip houdt. Dit is een nogal oneigenlijke redenering, die in feite suggereert dat bedrijven maar geen geld aan maatschappelijke doelen meer moeten geven omdat altijd het potentiŽle risico bestaat dat in de toekomst een groter beroep op publiek geld gedaan moet worden.

Misschien moet Sruti Bala de zaak eens omdraaien. In de culturele sector, waar de briefschrijvers een meer dan gemiddelde binding mee lijken te hebben, neemt de afhankelijkheid van bedrijfsdonaties momenteel toe omdat juist de overheid zich financieel terugtrekt. Bedrijven hebben zo menig culturele instelling van de ondergang gered!

SubsidiŽren

Voorts wordt de 'huidige neoliberale overheid' verweten Tata zwaar te subsidiŽren en een grote hoeveelheid staatstaken over te dragen aan een particulier bedrijf. Dit argument raakt kant nog wal. Inderdaad, enkele lokale overheden in India hebben slecht presterende Tata-dochters steun verleend, maar dat Tata handenvol subsidie krijgt is echter onzin. Sterker nog: Tata is verantwoordelijk voor 3 procent van alle vennootschapsbelasting die in India betaald wordt. De briefschrijvers spreken zichzelf tegen: er is niets liberaals aan het subsidiŽren van bedrijven.

De opmerking dat Tata overheidstaken uitvoert, is ook al een misser: het familiebedrijf heeft juist altijd veel afstand gehouden tot de politiek. Ratan Tata is uitgesproken tegenstander van 'crony capitalism', een vorm van kapitalisme waarbij bedrijven gunsten kopen van politici. Deze integere houding is voor Tata in een nog altijd door en door corrupt land als Inda vaak een obstructie gebleken.

Kapitalist

Hoewel India momenteel door een progressieve alliantie wordt geregeerd, is het precies de sneer naar het neoliberalisme die duidelijk maakt waar de schoen wringt: in hun kritiek op het toekennen van het eredoctoraat en impliciet op het Tata concern, bedienen Sruti Bala c.s zich niet van rationele argumenten, maar gaat het puur om het feit dat Ratan Tata een kapitalist is. Zij kunnen hun weerzin tegen het verfoeilijke kapitalisme niet opzij zetten en halen daarom de meest vergezochte en veelal onjuiste argumenten aan om hun verhaal kracht bij te zetten. De briefschrijvers zien in donaties van bedrijven aan universiteiten een groot gevaar voor de onafhankelijkheid, maar hebben door hun blinde afkeer van het kapitalisme vooral hun eigen onafhankelijkheid in gevaar gebracht. Deze houding is dogmatisch, wetenschappers onwaardig en in deze context nogal misplaatst. Juist door het in 1990 openstellen van de Indiase economie voor het kapitalisme is de huidige sprong naar welvaart in India begonnen!

Al met al kan alleen maar de conclusie getrokken worden dat de economische faculteit van de UvA een weloverwogen en juiste keuze heeft gemaakt met het toekennen van een eredoctoraat aan Ratan Tata: hij heeft zijn bedrijf tot grote groei gebracht, is in het door corruptie geteisterde India altijd integer gebleven en heeft tegelijkertijd grote bijdragen geleverd aan de maatschappij. Deze toepassing van het kapitalisme verdient geen kritiek, maar navolging!

Arno Scheepers is gemeenteraadslid voor de VVD.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net /Volkskrant

14-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics