Nickerie.Net, woensdag 16 januari 2013


Strenge Tabakswet voor Suriname in voorbereiding

PARAMARIBO - De Nationale Assemblee (DNA) heeft een strenge Tabakswet voorbereid. Zo zal het verboden zijn om zelfs in een openbaar toilet of in het bushuis een sigaretje op te steken. Sigaretten en andere tabaksproducten mogen ook niet zichtbaar zijn in de winkel en moeten onder de toonbank blijven. Verder is in de wet geregeld dat het verboden is om aan personen jonger dan 18 jaar tabak en tabaksproducten te verkopen. Indien de mogelijkheid zich aandient, zal voor de eerste keer de Tabakswet in behandeling worden genomen in het parlement.

“Het is inderdaad een strenge wet en mag je bijna nergens roken als het wordt goedgekeurd”, zegt de heer Vishnudatt,  voorzitter van de Commissie van Rapporteurs die de wet heeft voorbereid. Uit cijfers van het Ministerie van Volksgezondheid blijkt dat 30% van de mensen tussen 20 en 65 jaar verslaafd is aan tabak.

De gemiddelde roker in Suriname krijgt jaarlijks 8,5 kilogram aan giftige stoffen binnen en dat zijn volgens Vishnudatt cijfers die voor ongerustheid hebben gezorgd tijdens de voorbereiding van de wet. “De informatie die we kregen tijdens de gesprekken met de deskundigen is dat je niet alleen aan de longen kanker kunt krijgen, maar aan vrijwel alle organen van het lichaam zoals de keel en de maag.

Het stoppen met roken betekent ook dat je zult merken dat je extra geld overhoudt”, zegt de volksvertegenwoordiger die in het verleden ook heeft gerookt. Hoewel er kamerbreed steun is voor de Tabakswet, denkt Vishnudatt dat de behandeling en eventuele goedkeuring van de wet sowieso verstrekkende gevolgen zal hebben.

De Staat verdient jaarlijks SRD 125 miljoen uit de tabaksindustrie en dit komt in gevaar bij een ontmoedigingsbeleid. Ook betekent dit dat de importeurs en tabakshandelaren hun inkomsten terug zullen zien vallen. Volgens Vishnudatt is er goed overleg met hen geweest en die zijn bereid mee te werken aan het ontmoedigingsbeleid.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / Waterkant

15-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics