Nickerie.Net, vrijdag 18 januari 2013


VHP conferentie krijgt ook ondersteuning van de regering

PARAMARIBO - De Vooruitstrevende Hervormings Partij (VHP) krijgt de volledige ondersteuning van president Desi Bouterse bij het initiatief om zaterdag een nationale conferentie te organiseren met als thema ‘Dialoog en consensus over een duurzame toekomst’. “De officiële opening zal door de president zelf worden gedaan en hij is ook een van de keynote speakers van de conferentie”, zei Stanley Raghoebarsing voorzitter van het Wetenschappelijk Bureau van de VHP op een persconferentie. De partij wil middels deze conferentie een aanzet geven tot bewustwording en initiatie van het proces tot ontwikkeling van een 2030 Vision.

“We willen daarom een nationale participatie en zijn daarom ook blij met de ondersteuning van deskundigen van binnenland en buitenland en zijn ook zeer ingenomen met de medewerking en ondersteuning van het staatshoofd”, zegt Raghoebarsing. Het doel van de conferentie is volgens de VHP het planmatig en in grotere eenheid bouwen aan de toekomst van het land.

Voorbereidingen en uitvoering van belangrijke voornemens nemen volgens Raghoebarsing meer dan een regeertermijn in beslag. Hij vindt het daarom belangrijk dat zaken als uitbanning van armoede, onderwijsverbetering en structurele aanpak van het energievraagstuk gezamenlijk bepaald en uitgevoerd worden.

Zo komt nationale ontwikkeling op gang en groter draagvlak gecreëerd dat op lang termijn een grote bijdrage levert tot natievorming. Volgens hem zijn dit soort zaken regeringsoverstijgend, waarbij alle krachten nodig zijn om de doelen te bereiken. Daarom is het van belang dat we als natie dialoog hebben over belangrijke vraagstukken en op lang termijn goede stuurkracht van de samenleving opbouwen.

De conferentie is geïnitieerd door de VHP, maar wordt belangrijk gesteund door het Kabinet van de President, de Centrale Bank van Suriname, de Democratie Unit, Kamer van Koophandel en Fabrieken, UNDP en andere bedrijvenorganisaties. “Om de 2030 Vision te bereiken, moeten we een brede nationale participatie hebben tijdens deze conferentie, want de conclusies en aanbevelingen zullen ook aan de regering worden aangeboden”, zegt Raghoebarsing.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / No Spang

18-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics