Nickerie.Net, zondag 27 januari 2013


VS-ambassadeur: Stem journalisten belangrijk in democratie

Paramaribo -  Journalisten en media hebben een belangrijke stem binnen een democratie. Het besef daarvan maakt het gemakkelijker de verantwoordelijkheid die zij hebben tegenover de gemeenschap te begrijpen. Dit zei ambassadeur Jay Anania van de Verenigde Staten, zaterdagavond op de afsluitingsreceptie van de eerste Journalistenweek in Suriname.

De journalistenweek is georganiseerd door de Surinaamse Vereniging van Journalisten (SVJ), in samenwerking met de Associatie van Caribische Mediawerkers (ACM). Twintig journalisten zijn in aanmerking gekomen voor een certificaat.

8b55040ffa1b6e4f770cd831d59f93f0.jpgCursisten met hun certificaten zaterdagavond tijdens een gezellige bijeenkomst, georganiseerd door de Amerikaanse ambassade. (Foto: Edward Troon)

Verscheidenheid in de media

Anania is ingenomen met het initiatief van de Surinaamse en de Caribische journalisten organisaties. Hij wees op de rijkdom aan verscheidenheid binnen de Surinaamse media en benadrukte dat de pluriformiteit bewaard moet blijven. Door de afsluiting van de journalistenweek te accommoderen, heeft de ambassade benadrukt dat de Verenigde Staten van Amerika een grote voorstander is van het bevorderen van de persvrijheid, waar dan ook ter wereld. Anania kreeg uit handen van ACM-president Wesley Gibbings en Kiran Maharadj van de Media Association van Trinidad and Tobago als blijk van waardering twee boekwerken aangeboden.

Extra dimensie

SVJ-voorzitter Wilfred Leeuwin zei dat met de training een extra dimensie is toegevoegd aan het werk van de journalisten. “Niet alleen hebben we ons doel onderstreept om in het belang van de gemeenschap te blijven werken en onze stem te laten horen, maar zijn we bewuster geworden van de verantwoordelijke taak die we vrijwillig op ons hebben genomen”, zei Leeuwin. Hij riep de participanten op om, zoals in de trainingen is benadrukt, waardige journalisten te blijven die het beroep en de ethische principes ervan hoog houden. De SVJ-voorzitter kijkt terug op een succesvolle eerste editie van de journalistenweek. Er zal nu al aan gewerkt worden dat de tweede editie van het volgende jaar tenminste net zo’n succes wordt.

Gibbings zei dat de ACM en ook het International Press Institute (IPI), waar de ACM lid van is, het belangrijk hebben gevonden dat een team van internationale trainers aan het trainingsprogramma werden toegevoegd. Hoewel volgens Gibbings meer journalisten van deze gelegenheid gebruik hadden moeten maken, is hij ervan overtuigd dat zij die er waren voorzien zijn van kwaliteit in verschillende aspecten van het beroep waarmee zij goed aan de slag kunnen. Aan cursisten is op de afsluitingsreceptie een certificaat uitgereikt. In een gezellige ontspannen sfeer, waarbij de ambassade de sfeer verhoogde met ‘Vervuurts Combo’ is de journalisten week afgesloten.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

27-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics