Nickerie.Net, woensdag 30 januari 2013


Gajadien overweegt initiatiefwet wijziging Kiesstelsel

Nickerie - Parlementariėr Asiskumar Gajadien (Nieuw Front/VHP) speelt met de gedachte een initiatiefwet in te dienen bij De Nationale Assemblee voor een spoedige en definitieve wijziging van het Kiesstelsel. Aan Starnieuws zegt hij dat de wijziging noodzakelijk is omdat de zetelverdeling voor De Nationale Assemblee in de tien kiesdistricten op geen enkele ratio is geschoeid.

1d562bd9adf6785e946207f05629f8f3.jpgAsis Gajadien

Bij andere volksvertegenwoordigende lichamen zoals de ressort- en districtsraden is dat volgens hem wel het geval. Op basis van de census van 2004 zou op basis van een evenredige vertegenwoordiging in de districten het aantal zetels voor Paramaribo niet 17 maar 21 moeten zijn, voor Wanica zou dat niet 7 maar tien of meer moeten zijn.

Gajadien verwacht dat de resultaten van de census die in 2012 is gehouden niet veel zullen verschillen met die van 2004 of misschien ten opzichte van het Kiesstelsel nog weer een hogere zetelverdeling voor het parlement zal aantonen. Hij is voorstander van evenredigheid en op basis van het gewicht uitgaande van een systeem waar elk district bij voorbaat een zetel krijgt toegewezen. “Ik blijf voorstander van het districtenstelsel, maar de verdeling moet wel op een goede ratio zijn gebaseerd.” Volgens de parlementariėr leidt het huidig stelsel tot grote discrepantie in de verschillende districten.

De volksvertegenwoordiger zal eerst lobbyen bij collega parlementariėrs om meer draagvlak te krijgen voor het interpellatievoorstel. Gajadien wijst er ook op dat volgens de laatste census, een groei is geconstateerd van het aantal inwoners in de districten. Hij zegt dat hij in de afgelopen periode een goede studie heeft gemaakt van het Kiesstelsel en concludeert dat een wijziging meer dan noodzakelijk is.

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / NSS

28-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright © 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics