Nickerie.Net, woensdag 30 januari 2013


VHP spreek waardering uit voor betrokkenheid van vertrekkende koningin Beatrix

Paramaribo - De VHP heeft met belangstelling kennis genomen van de komende troonwisseling in het Koninkrijk der Nederlanden. Ofschoon ons land inniger verbonden was met koningin Juliana kijkt de VHP met veel waardering en respect naar de manier waarop koningin Beatrix de afgelopen drieendertig jaar haar ambt heeft vervuld.

Beatrix der Nederlanden.jpgDe vorstin hield opvallend veel van haar werk en met haar persoonlijke uitstraling heeft zij aan het koninklijk huis extra aanzien en gezag gegeven. Zij heeft voorts getoond op waardige wijze te kunnen omgaan met de veranderingen in de rol van het staatshoofd in het nederlandse parlementaire systeem.

 Indachtig de historische verbondenheid tussen Suriname en Nederland van meer dan driehonderd jaar en het aanzienlijke aantal landgenoten die er in diaspora verblijven zal de VHP zich blijven beijveren voor een constructieve relatie tussen beide landen en volkeren op basis van wederzijds respect. De VHP spreekt de hoop uit dat de koningin nog vele jaren van goede gezondheid, geluk en voorspoed mag genieten en aan haar troonopvolger prins Willem-Alexander wordt veel sterkte,wijsheid en succes toegewenst.

VHP

 
Bron(nen) / Copyright:

Nickerie.Net / VHP

30-01-2013

WWW.NICKERIE.NET

Email: info@nickerie.net

Copyright 2013. All rights reserved.

Designed by Galactica's Graphics